tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018

          Ngày 11 tháng 10 năm 2016, tr­ường tiểu học Công Lý đã tiến hành hội nghị Hội nghị CB, CC, VC và lao động năm học 2017- 2018

          Về dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, chính quyễn xã Công Lý

           Sau thủ tục của hội nghị toàn thể CB, GV, CNVC và lao động đ­ược nghe và thảo luận các nội dung cụ thể sau:

          1. Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 ;  kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017; dự thảo phưương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          2. Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ;  báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động;

          3. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017, phưương hướng hoạt động năm học 2016-2017;

          4. Chính quyền báo cáo ngân sách, việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền học buổi 2;

          5. Thảo luận;

          6. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức của trường;

          7. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến;

          8. Chủ tịch CĐ thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua để hội nghị biểu quyết;

          9. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS.

         HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

         I. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2015 - 2016 và ph­ương h­ớng thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể (Các chỉ tiêu của từng nhiệm vụ được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học)

         II. Công tác Thi đua - Khen th­ưởng.

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tập thể:

             + Tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động Tiên tiến.

             + Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh

          - Cá nhân:

             + 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Có từ 60 - 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

               + Có 4 - 5 CB - GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

              + Có 2- 3 CB - GV được đề nghị khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

                                Xếp chung các lĩnh vực công tác cuối năm học: Phấn đấu xếp thứ 10 - 12/24 trường

               Hội nghị giao cho Thủ tr­ởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể, TTND, công nhân viên chức của nhà tr­ường có trách nhiệm cụ thể hoá các biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Trong quá trình thực hiện có chỉ tiêu nào cần điều chỉnh, cuối HKI báo cáo Hội nghị liên tịch để trình tr­ớc tập thể CB, CNVC tham gia bàn bạc và quyết nghị.

                                                                                                                                 Ban biên tập

                           

Tác giả: Ban biên tập

Xem thêm

Thư viện thân thiện trường TH Công Lý
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11