tin tức-sự kiện

HỘI THI CHỮ VIỆT ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

         Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động NGLL, công tác giáo dục thể chất, Y tế trường học năm học 2015 - 2016;  

         Căn cứ Hướng dẫn của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” cấp Tiểu học năm học 2015-2016, ngày 25/12/2015, Trường Tiểu học Công Lý tổ chức Hội Thi Chữ Việt đẹp cấp trường nhằm mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên, động viên thầy cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học, đồng thời huy động sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức, lực lượng xã hội đối với việc “Luyện chữ viết – Rèn nết người” cho học sinh; Góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói, chữ viết dân tộc.

Hội thi được tổ chức với sự tham gia của học sinh các lớp (Mỗi lớp 5 học sinh). Các nội dung thi cụ thể như sau:

             - Nội dung 1: Hồ sơ của học sinh (Vở tập viết, vở chính tả)

            - Nội dung 2: Bài thi viết chữ đẹp của học sinh (Mỗi học sinh viết 2 bài)

          + Bài viết thứ nhất: (Viết theo mẫu chữ đứng nét đều -20 điểm)

• Đối với lớp 1: Mỗi học sinh viết 2 dòng chữ cái, 2 dòng vần, 2 dòng từ ngữ theo mẫu chữ viết thường đã học (mỗi chữ cái, vần, từ ngữ 1 dòng), cỡ vừa.

• Đối với lớp 2, 3: Mỗi học sinh chép một đoạn văn (thơ) ngắn, đối với lớp 2 khoảng 40 chữ; đối với lớp 3 khoảng 60 chữ, trong đó có từ 2 – 3 tên riêng.

• Đối với lớp 4, 5: Mỗi học sinh chép một đoạn văn (thơ) ngắn, đối với lớp 4 khoảng 80 chữ; đối với lớp 3 khoảng 100 chữ, trong đó có từ 3 – 5 tên riêng.

         + Bài viết thứ hai: (Viết và trình bầy sáng tạo theo kiểu và mẫu chữ tự chọn: Chữ đứng hoặc nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, nét đậm – 20 điểm)

• Đối với lớp 1: Mỗi học sinh viết 2 dòng chữ cái, 2 dòng vần, 2 dòng từ ngữ theo mẫu chữ viết thường đã học (mỗi chữ cái, vần, từ ngữ 1 dòng), cỡ vừa.

• Đối với lớp 2, 3, 4, 5: Viết, trình bầy 1 đoạn văn (thơ) theo kiểu chữ đứng hoặc chữ nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, nét đậm (Văn bản in trong đề có thể trính bầy chưa đúng quy định).

           - Thêi gian: Mçi bµi thi viÕt ch÷ ®Ñp cña häc sinh lµ 20 phót.

   * Căn cứ kết quả hồ sơ và bài viết của học sinh dự thi, nhà trường đã xét giải và khen thưởng cho các tập thể lớp và cá nhân cụ thể như sau:

    * Đối với cá nhân:

          Có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. (Căn cứ vào tổng điểm các bài thi và xếp theo độ dốc).     

    * Đối với tập thể: Có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. (Căn cứ vào cách tính điểm như sau: Điểm trung bình của 5 học sinh trong lớp và xếp theo độ dốc).    

                                                                                                                                      BAN BIÊN TẬP

                                                                  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THI

                                        

                                                           Học sinh tham gia nội dung thi viết

           

Tác giả: Ban biên tập

Xem thêm

Liên hoan văn nghệ 2020
Liên hoan văn nghệ 2020
Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11