Hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020
Văn nghệ 20/11/ 2019
Văn nghệ 20/11
Trò chơi dân gian chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  

Tổ chức

  • Tổ hành chính

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học Công Lý- Lý Nhân- Hà Nam
  • Email: c1congly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513870046
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thắm
Vị trí: 1
Email: c1congly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01665146649
2
Họ tên: Lê Đức Thanh
Vị trí: 3
Email: c1congly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972750090