Tin tức/(Trường THCS An Ninh)/Tin tức - Sự kiện/
Báo cáo tổng kết năm học 2018 -2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS AN NINH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /BC-THCSANi

    

Bình Lục, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP,  HỌC SINH, GIÁO VIÊN.

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.

- Năm học 2018-2019, toàn trường có 8 lớp với 303 học sinh. Trong đó khối 6 có 2 lớp với 78  học sinh, khối 7 có 2 lớp với 70  học sinh, khối 8 có 2 lớp với  79 học sinh, khối 9 có 2 lớp với 76 học sinh; Bình quân 37,5 học sinh/lớp, không có lớp học nào vượt quá 45 em.

- Đội ngũ giáo viên:

+ Trường có đủ số lượng giáo viên, tuy nhiên còn thiếu về chủng loại. Cụ thể: Tổng số giáo viên của trường là 17, trong đó: Biên chế 17. Bình quân 1,94 giáo viên/lớp ( do 1,5 giáo viên đi biệt phái).

+ 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó có 8/17 giáo viên trên chuẩn đạt tỷ lệ 47 %; giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trở lên có 8/ 17 giáo viên đạt tỷ lệ 47%.

2. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn.

* Năm học 2018- 2019, BGH nhà trường đã chỉ đạo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giữ vững trường chuẩn Quốc gia, thư viện chuẩn:

- 100% giáo viên lên lớp sử dụng tối đa thiết bị dạy học hiện có, vận dụng linh hoạt dạy học trên phòng học bộ môn Tiếng Anh, Sinh- Hóa, Lý- CN.

- Hoàn thiện hồ sơ, CSVC, được công nhận chuẩn lại sau 5 năm.

- Duy trì thư viện chuẩn Quốc gia: Thư viện nhà trường được công nhận thư viện chuẩn năm học 2010-2011. Đến nay thư viện luôn hoạt động có hiệu quả và nâng cao các tiêu chí:

+ Thư viện hiện có 2861 bản, trong đó sách giáo khoa 1213 bản; Sách tham khảo dùng chung 1013 bản; Sách nghiệp vụ 532 bản; Truyện 103 bản, Bản đồ tranh ảnh 1018 tờ; Băng đĩa 60 cái , 1 máy tính nối mạng . Thư viện được tổ chức và quản lí bằng phần mềm trên máy tính.

+ Về cơ sở vật chất: Hệ thống thư viện gồm 2 phòng:

-  Phòng kho lưu trữ kết hợp phòng đọc giáo viên với 8 tủ giá trong đó 4 giá  sách, 1tủ phích, 1 giá  báo chí  và 20 chỗ ngồi đọc tổng diện tích 56m2.

- Phòng đọc của học sinh diện tích 56m2 với 30 chỗ ngồi.

* Các giải pháp đã thực hiện:

- Tham mưu với Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục lắp đặt cho nhà trường 1 phòng máy tính với kết nối mạng.

- Tham mưu với UBND xã An Ninh xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng; sửa chữa nâng cấp sân trường , làm nhà vệ sinh của thầy và trò.

- Hiệu trưởng thành lập ban hoàn thiện, đánh giá các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

- Cán bộ phụ trách thư viện ( đ/c Thúy) hoàn thiện hồ sơ, duy trì chế độ mượn, trả sách theo đúng quy định.

3. Công tác phổ cập giáo dục.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương.

- Năm học 2005 xã An Ninh  được công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn phổ cập THCS, được duy trì giữ vững từ đó đến nay. Năm 2018 được công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, cụ thể năm học 2018-2019 (tính đến 01/04/2019):

+ Tỉ lệ HS hoàn thành CT tiểu học vào lớp 6 (2 hệ): 78/78=100%

+ Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học vừa qua:  76/76 =100%    

+ Tỉ lệ TTN (15-18 tuổi) tốt nghiệp THCS (2 hệ): = 95,6 %.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện công văn 1475/ SGD ĐT –GDTrH ngày 06 tháng 9  năm 2018 của Sở GD và Đào tạo Hà Nam về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục trung học.

* Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

            Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Tổ chuyên môn giao quyền chủ động cho các thành viên xây dựng nội dung và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học. Trên cơ sở kế hoạch của các tổ nhóm chuyên môn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo phòng GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện.

            Việc xây dựng các chủ đề dạy học liên môn đã được chú trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế thể hiện trong các hồ sơ dạy học, các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trường, cụm trường.

            * Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn:

          - Chỉ đạo làm tốt công tác phân công chuyên môn, thực hiện nghiêm túc kỉ cương, nề nếp chuyên môn.

          - Nhà trường đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng GD.

           - Thực hiện đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên theo công văn số 945/SGD&ĐT ngày 3/8/2015 của Sở GDĐT Hà Nam.

          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đa dạng hóa, đổi mới các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; khuyến khích các giáo viên tổ chức dạy học gắn với thực tiễn, gắn với sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm thu hút học sinh tham gia góp phần phát triển năng lực cho các em.

          - Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Trong năm học, trường đã tích cực tham gia cuộc thi KHKT dành cho HS THCS.

           -Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức dạy học tự chọn:

          + Thực hiện nghiêm túc công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ và công văn số 1225/GDĐT-GDTrH ngày 31/8/2012 của Sở GDĐT. Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn ổn định cho từng học kỳ.

          + Chỉ đạo các giáo viên thực hiện dạy học giáo dục địa phương nghiêm túc theo quy định. Sử dụng tài liệu giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân do Sở GDĐT biên soạn trong giảng dạy, học tập của học sinh.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn:

+ Sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh cấp cụm trường nghiêm túc theo đúng lịch; cán bộ, giáo viên tham gia tương đối đầy đủ. Chất lượng SHCM đã được nâng lên rõ rệt, nhiều GV đã thể hiện được sự đổi mới phương pháp  giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn...

+ Năm học 2018-2019, nhà trường  tiếp tục sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường theo theo hướng phân tích hoạt động học của học sinh và dạy học theo chuyên đề.

*Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực, tốt nghiệp năm học 2018-2019

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm  cả năm : 

Khối


Số

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

78

64

82,05

14

17,95

0

0

0

0

7

70

56

80

13

18,57

1

1,43

0

0

8

79

67

84.81

12

15,19

0

0

0

0

9

76

72

94,74

4

5,26

0

0

0

0

Tổng

303

259

85,48

43

14,19

1

0,33

0

0

 

-Kết quả xếp loại học lực cả năm:

Khối


Số

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 6

78

9

11,54

31

39,74

31

39,74

7

8,97

7

70

7

10

33

47,14

27

38,57

3

4,92

8

79

11

13,92

30

37,97

33

41,77

5

6,33

 9

76

15

19,74

34

44,74

27

35,33

0

0

Tổng

303

42

13,86

128

42,24

118

38,94

15

4,95

 

-Kết quả xét tốt nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Số HS dự xét TN

Số đỗ TN

Số không đỗ TN 

Đỗ loại giỏi

Đỗ loại khá

Đỗ loại TB

Số đỗ ƯT-KK

 

 

 

 

 

 

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

 

 

1

76

76

100

0

0

15

19,74

34

44,73

27

35,52

0

 

 
                                           

 

 

- Chất lượng kiểm tra cuối năm của toàn trường xếp thứ 11/ 20

-Mũi nhọn học sinh giỏi văn hóa:

+ Thi HSG cấp huyện: 12 HS đạt giải, trong đó: 3 giải nhất,  2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích. Thi TDTT cấp huyện có 1 học sinh giải 3

­+ Thi HSG cấp tỉnh: Có 2 giải nhì , 1 giải 3.

Trao phần thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh

b. Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo của địa phương, đơn vị:

* Đổi mới phương pháp dạy học: 

- Triển khai đổi mới phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn HS tự học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức.

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

* Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi khoa học - kỹ thuật. Sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

       - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực như: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu…, nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

* Đổi mới kiểm tra và đánh giá:

- Nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

-  Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh...

-  Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Thực hiện việc ra đề thi đề xuất theo đúng quy định của Phòng. Số đề thi và đề kiểm tra đề xuất đã nộp về Phòng: 28 đề thi HSG, 6 đề thi vào lớp 10, 8 đề kiểm tra cuối năm.

* Các giải pháp đã thực hiện:  

          - GVCN thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh trong học tập: tinh thần, thái độ, ý thức, xây dựng nền nếp học tập cho lớp vào 15 phút đầu giờ.

          - Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.

          - Tăng cường sử dụng hợp lý CNTT, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, coi trọng thực hành thí nghiệm. Tuyệt đối không dạy “chay” nếu trong trường có thiết bị; dạy đầy đủ các tiết thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ…Tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng TBDH của các tổ CM, hồ sơ sổ sách của các phòng học bộ môn.

          - Tăng cường đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của GV, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn gặp phải khi giảng dạy.           

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, thao giảng toàn trường, qua đó để đánh giá năng lực đội ngũ, có cơ sở để xây dựng đội ngũ GV cốt cán về chuyên môn.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ trường học để thúc đẩy tinh thần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dạy và học của cán bộ giáo viên.

          - Quan tâm đầu tư việc tuyển chọn đội tuyển HSG, tiếp tục duy trì bồi dưỡng và tham dự kỳ thi HSG cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức tốt việc khen thưởng GV và HS đạt giải trong kỳ thi HSG cấp huyện, cấp tỉnh.

- Tạo điều kiện cho GV cốt cán tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Phòng tổ chức; chỉ đạo tốt khâu tập huấn lại tại trường cho toàn thể GV cùng thực hiện.

c.  Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS):

- Nhà trường có kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 8 ngay từ đầu năm học, quản lý và tổ chức việc học nghề, thi nghề theo đúng chương trình và quy chế của Bộ và Sở.

- BGH và GVCN xây dựng các chuyên đề tư vấn nghề nghiệp cho HS khối 8,9. GV bộ môn định hướng phân luồng học sinh sau THCS bằng cách cập nhật thống kê tổng điểm 3 môn Văn, Toán, Anh sau các đợt kiểm tra để thông báo cho CMHS biết và tìm biện pháp định hướng kịp thời.

- Nhà trường liên hệ với lãnh đạo trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề Hà Nam, Nam Định về tư vấn, hỗ trợ học sinh tham gia học nghề.

            Tuy nhiên khi triển khai công tác phân luồng học sinh sau THCS còn gặp một số khó khăn như:

            + Công tác huy động học sinh sau THCS gặp rất nhiều khó khăn do nhận thức của người dân đối với việc học tập của con em còn nhiều hạn chế.

            + Nhận thức về việc chọn lựa học tập hệ GDTX hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp THCS chưa cao.

            + Công tác tuyên truyền vận động của các ngành chức năng tại địa phương còn nhiều hạn chế.

            + Công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường còn hạn chế: do thiếu đội ngũ cán bộ giáo viên am hiểu tâm lý học nghề nghiệp chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm khối 9 đảm nhận công việc này và thiếu sự phối hợp với các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh do đó cũng gây trở ngại cho việc phân luồng học sinh .

d. Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ:

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm học 2018-2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; với chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chất lượng khối 6; 7:   chưa đạt  bình quân của huyện

- Chất lượng khối lớp 8,9: vượt bình quân huyện.

        Các giải  pháp đã thực hiện:

        - Đối với cán bộ quản lý: Duy trì tốt phòng dạy học Tiếng anh,  xếp lịch  cho giáo viên dạy Tiếng Anh trên phòng học bộ môn, giao cho đ/c Đào Thị Ngọc Anh- Phó hiệu trưởng nhà trường ký duyệt giáo án, thường xuyên kiểm tra dự giờ đánh giá sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT của giáo viên Tiếng Anh.

        - Đối với giáo viên:  Xây dựng khung phân phối chương trình, giáo án theo công văn 192/ PGDĐT-THCS  ngày 12/9/2018 về việc hướng dẫn chuyên môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 .  Tích cực tham gia Hội nghị, hội thảo môn Tiếng Anh các cấp, xây dựng nguồn đề kiểm tra đánh gia theo đúng công văn của Sở GD.

- Đối với học sinh. Có đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập, Tích cực tham gia vào các hoạt động học, tự giác, thích ứng với phương pháp học, kiểm tra mới.

e. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác:

- Chỉ đạo việc thực hiện tốt dạy tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông...

- Tổ chức chăm sóc Nghĩa Trang liệt sỹ xã An Ninh, giao lưu văn nghệ với các trung tâm trẻ em khuyết tật, tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chào mừng các ngày lễ lớn như: 5-9, 15-10, 20-11, 22-12, 26-3, 19- 5, ngày tết trung thu  vv...

- Trong năm học 2018- 2019, Nhà trường không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

g. Công tác giáo dục thể chất.

- Nhà trường đã thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian, tổ chức, nội dung, chất lượng các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường.

- Mỗi năm học tổ chức  hoạt động vui chơi  quy mô cấp trường như : Thi văn nghệ các dịp 20/11, thi thể thao 22/12

- Duy trì hoạt động lao động trong nhà trường: Tổ chức cho học sinh lao động làm sạch cảnh quan môi trường trong khuôn viên trường học và ở địa phương theo hướng "xanh, sạch, đẹp, an toàn”, thực hiện nghiêm túc Quy định về lớp trực tuần.

2. Công tác ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

- Nhà trường có kế hoạch ôn tập, dạy phụ đạo ngay từ đầu năm học; thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc giảng dạy, ôn tập và bồi dưỡng của giáo viên.

- Cố gắng hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học.

- Cùng với các tổ chuyên môn kiểm tra, rà soát chất lượng học sinh thường xuyên, từ đó tổ chức phân luồng học sinh và cử giáo viên dạy bồi dưỡng, ôn tập cho phù hợp. Cụ thể, năm nay trường THCS An Ninh làm thí điểm ở  khối lớp 9: thời gian ôn tập buổi chiều và ôn thi vào THPT được chia thành 2 lớp:

+ Lớp A1: gồm 30 học sinh có học lực ở mức khá, giỏi để giáo viên có điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các em, giúp các em có cơ hội dành được điểm cao hơn trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

+ Lớp A2: gồm 27 học sinh có lực học yếu và trung bình, giáo viên sẽ hướng dẫn ôn luyện phù hợp với khả năng nhận thức của các em, giúp các em từng bước nâng dần lực học của mình để có thể thi đỗ được vào lớp 10.

- Kết quả thi thử lần 1 theo đề của Phòng xếp thứ 7/20

3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục.

a. Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục.

Năm học 2018 - 2019, BGH đã phổ biến nội dung triển khai thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT đối với tất cả giáo viên trong toàn trường. Tuy nhiên việc thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế.

b. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ: đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý; tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối";

* Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên

- Nhà trường đã chọn cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở, Phòng tổ chức.

- Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm túc các đợt tập huấn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức.

- Nhà trường đã tạo điều kiện để 2 giáo viên hoàn thành chương trình học Đại học, 5 giáo viên thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học, 4 cán bộ giáo viên thi chứng chỉ CDNN hạng 2

* Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”.

- Hiệu trưởng đã triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, học sinh các yêu cầu sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối” theo các văn bản chỉ đạo.

 - Chỉ đạo nghiêm túc tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên tích cực tham gia diễn đàn, đăng tải lên website các nội dung hoạt động và các sản phẩm của tổ, nhóm chuyên môn .

- Kiểm tra, đôn đốc các giáo viên thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”, thống kê sản phẩm của từng tổ/tháng từ đó có định hướng chỉ đạo nhiệm vụ sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trên mạng. 

- Trong năm học toàn trường đã nộp 56 chuyên đề trên trường học kết nối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Tồn tại: Một số sản phẩm đăng tải lên nội dung còn sơ sài, hình thức;

* Bảo đảm các điều kiện hỗ trợ giáo viên và học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học, công tác kiểm tra đánh giá:

- Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng CNTT: Có 1 phòng tin học cho học sinh trang bị 20 máy tính được nối mạng Internet ; có 2 máy in, 1 máy tính xách tay, 5 máy tính để bàn, 2 máy chiếu projector, 1 máy chiếu vật thể phục vụ công tác quản lí và giảng dạy, có 1 phòng học Tiếng Anh với thiết bị hiện đại

- Ứng dụng trong công tác quản lí:  Sử dụng các phần mềm:

+ Quản lí và đánh giá học sinh qua phần mềm Viettec.

+ Đánh giá chất lượng của lớp chủ nhiệm.

+ Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê cho (EPMIS).

+ Thực hiện chương trình Quản lý cán bộ giáo viên (Phầm mềm PMIS )

+ Phần mềm kế toán trong công tác quản lí tài chính

+ Phần mềm thư viện trong công tác quản lí thống kê, theo dõi, sách thư viện

-  Công tác giảng dạy:

+ 100% cán bộ quản lí, tổ văn phòng biết sử dụng máy tính và sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong công tác quản lí.

+ 100% giáo viên nhà trường biết sử dụng máy tính, trong đó trên 50% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế bản chiếu điện tử như Microsoft Office PowerPoint, VIOLET,…

+Toàn trường đã có 23/23= 100%giáo viên biết sử dụng máy tính để  soạn giảng…

c. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi:

Trong năm học 2018-2019, Trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, kết quả : có 3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các tổ, nhóm chuyên môn đã quan tâm tới việc đổi mới PP, hình thức DH. Có nhiều giờ dạy GV đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học và đã áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào soạn giáo án, bài dạy. Tuy nhiên vẫn còn một giáo viên sử dụng phương pháp cũ để lên lớp, cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

d. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu:

- Có trên 90% học sinh tham gia tự nguyện học thêm củng cố kiến thức căn bản và nâng cao.

- Không có cán bộ, giáo viên vi phạm về quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

*Các giải pháp đã thực hiện:

- 100% học sinh tham gia học thêm có đơn xin học thêm, có ý kiến của cha mẹ học sinh.

- 100% giáo viên tham gia dạy thêm có đơn xin dạy thêm được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

- Nhà trường có kế hoạch dạy thêm cụ thể, phân công giáo viên dạy, có TKB và lịch trực của Lãnh đạo.

- Nhà trường có đầy đủ về hồ sơ dạy thêm, học thêm được Trưởng phòng GD cấp phép.

4.Công tác kiểm tra nội bộ

- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ đã đề ra

5. Công tác thi đua khen thưởng

- Công tác thi đua khen thưởng của nhà trường thực hiện tốt. Trong năm học có 1 đ/c đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục tặng giấy khen, 02 đ/c được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các thành viên còn lại đều đạt Lao động tiên tiến;...

6. Đánh giá chung:

* Năm học 2018-2019, Nhà trường đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm:

- Đã tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao dần chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

          - Chất lượng đại trà của các khối lớp được nâng lên nhờ có sự tăng cường, đổi mới quản lý, chỉ đạo, kiểm tra từ việc xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Đổi mới hình thức coi, chấm đề khảo sát chất lượng của Sở và Phòng.   

         - Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn theo quy định.

         - Chất lượng học sinh giỏi văn hóa, TDTT  được nâng lên đáng kể: có 13 giải cấp huyện (trong đó có 03 giải Nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải Khuyến khích) và 03 giải cấp tỉnh (02 giải nhì, 01 giải ba)

* Tồn tại:

           - Một bộ phận giáo viên có tư tưởng ngại khó, ngại đổi mới, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các chủ trương đổi mới của ngành.

           - Chất lượng đại trà và học sinh giỏi văn hóa đã có sự tiến bộ tuy nhiên vẫn còn một số bộ môn chất lượng chưa đồng đều.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở năm học 2018-2019, trường THCS An Ninh tập trung  đề ra phương hướng năm học 2019-2020 như sau:

1. Định hướng chung:

          Trường THCS An Ninh luôn củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, duy trì công nhận lại Trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

2. Quy mô phát triển:

Quy mô số lượng: Năm học 2019 – 2020:

          + Tổng số nhân sự: 23

          + Tổng số lớp: 8

          + Tổng số học sinh: 311

          Chia ra: Tuyển mới khối 6: 84  học sinh/ 2lớp); khối 7: 78 học sinh/2 lớp; khối 8: 70 học sinh/ 2 lớp; khối 9: 79: học sinh/2 lớp .

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục học sinh.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

- Duy trì trường chuẩn quốc gia sau 5 năm.

- Bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng. ( đã được công nhận đạt mức độ 3)

4. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Kiểm tra, thi và kiểm định chất lượng giáo dục

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp ở các bộ môn.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

          - Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, sản phẩm ứng dụng CNTT, sản phẩm nghiên cứu KHKT trong giảng dạy.

          - Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề .

          - Tổ chức kiểm tra học kì đúng qui chế.

          - Tổ chức xét tốt nghiệp .

b. Tổ chức cán bộ:

Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

c. Công tác thanh tra:

-  Thực hiện kiểm tra nội bộ.

- Tập trung tổ chức kiểm tra  đúng qui chế .

d. Kế hoạch tài chính:

 Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định.Sử dụng quỹ ngoài ngân sách đúng mục đích, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

e. Các nhiệm vụ khác:

- Công nghệ thông tin: Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

- Công tác đoàn thể, xã hội hóa: Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của PHHS để khen thưởng học sinh cuối năm.

- Công tác xây dựng cơ bản: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt: Đẩy mạnh cải cách hành chính Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện:

              - Quán triệt mục đích, yêu cầu  năm học 2019 – 2020 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục tới toàn thể cán bộ, viên chức và các bộ phận trong đơn vị;  gửi các cơ quan quản lý chủ quản, chính quyền địa phương và được công khai trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh trong nhà trường nhằm :

              +Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đình- nhà trường- xã hội để duy trì sĩ số học sinh  .

              +Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

                  

IV.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.Với UBND huyện Bình Lục:

- Tăng cường đầu tư ngân sách cho xây dựng CSVC đảm bảo phục vụ công tác.

- Biên chế đội ngũ phù hợp, đủ chủng loại.

2. Với phòng GD và đào tạo huyện Bình Lục:

- Tham  mưu với sở GD, UBND huyện về tinh giản các loại văn bản, hồ sơ.

- Tham mưu với huyện về công tác biên chế, tổ chức theo quy định.

3. Với địa phương:

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện đến CSVC nhà trường đảm bảo giữ vững trường chuẩn quốc gia.

- Ủng hộ về mọi mặt các hoạt động của nhà trường; chỉ đạo công tác an ninh, trật tự ; công tác về an toàn vệ sinh trước cổng trường.

- Động viên kịp thời các phong trào giáo dục của nhà trường.

              Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2019-2020 của trường THCS An Ninh./.

 

                                                         

Nơi nhận:

- Tổ THCS Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

           

          

                                                                          

                                                                    Trần Đức Thuần

Tác giả: thcsanninh

Thi nghi thức Đội THCS An Ninh
MÚA VÌ MỘT BIỂN ĐÔNG - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
MÚA NƯỚC NON HỮU TÌNH - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
  • Ba công khai
  • Thông báo