Tin tức/(Trường THCS An Ninh)/Tin tức - Sự kiện/
Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015- 2020

PHÒNG GD&ĐT BÌNH LỤC

TRƯỜNG THCS AN NINH

 
   

Số: … /KH-THCSANi

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       
   

An Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015- 2020

 
   

Trường THCS An Ninh nằm ở địa bàn thôn 1 xã An Ninh, trường được thành lập năm 1963 theo quyết định của Ủy ban hành chính (nay là UBND) huyện Bình Lục. Phía Tây giáp xã Bồ Đề, phía Đông giáp xã Nhân Mỹ, phía Bắc giáp xã Xuân Khê, phía Nam giáp xã Mỹ Hà. Dân số 6478 nhân khẩu, hơn 90% các hộ gia đình là thuần nông.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2010-2015, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS An Ninh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong huyện Bình Lục xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Môi trường bên trong

1. Môt vài số liệu năm học 2015-2016:

a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số CB, GV, CNV: 27; nữ: 16; Biên chế: 23, hợp đồng 68: 4

Giám hiệu: 3; Hành chính: 5; Giáo viên: 19; Đảng viên: 17

Trình độ chuyên môn: Đại học: 13, cao đẳng: 15, trung cấp: 1(công tác hành chính)

Cụ thể:

Tổ

Năm học

Số tổ viên

GV có TĐ đạt chuẩn trở lên

GV đạt TĐ Trên chuẩn

Số GVG cấp trường

trở lên

GV  đạt chuẩn nghề từ Khá trở lên

SL

TL

%

SL

TL

%

SL

TL

%

SL

TL

%

KHXH

2013-2014

9

9

100

4

44,4

5

55,5

9

100

2014-2015

9

9

100

4

44,4

4

44,4

9

100

2015-2016

9

9

100

4

44,4

7

77,7

9

100

KHTN

2013-2014

11

11

100

5

45,5

5

45,4

11

100

2014-2015

11

11

100

5

45,5

6

54,5

11

100

2015-2016

11

11

100

5

45,5

9

81,8

11

100

 

b. Học sinh:

 

Khối

Số lớp

Học sinh

Sĩ số TB HS/lớp

Số HS lưu ban

Gia đình chính sách

Gia đình khó khăn

Tổng số

Nữ

6

2

80

40

40

0

0

6

7

2

60

31

60

0

1

3

8

2

73

28

36,5

0

0

4

9

2

72

42

36,0

0

0

4

Cộng

8

285

141

35,6

0

1

17

 

c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

- Trường là 1 khu riêng biệt, có hệ thống tường bao, có cổng trường, có biển trường, tất cả các khu trong trường đều được đảm bảo an toàn, sạch đẹp. Tổng diện tích của trường là 7135 m2, bình quân 25,2 m2/học sinh.

- Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại điều 43, điều 44 của Điều lệ trường trung học.

2. Điểm mạnh, điểm yếu

a. Điểm mạnh:

- Ban Giám hiệu là một tập thể đoàn kết. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên là một tập thể đoàn kết, luôn nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định, nâng cao chất lượng qua từng năm học.

- Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, thu hút PHHS trên địa bàn tin tưởng gửi con em vào học tại trường.

b. Điểm yếu:

- Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm nghỉ hưu đồng loạt, đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề, cần phải có thời gian rèn luyện để nâng cao tay nghề, bên cạnh đó còn một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới.

- Chất lượng học sinh giỏi bộ môn chưa đồng đều.

- Diện tích khu sân chơi bãi tập thể dục của học sinh chật hẹp.

II. Môi trường bên ngoài:

1. Thời cơ:

- Đảng và Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục.

- Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục.

- Yêu cầu về chất lượng giáo dục của học sinh và phụ huynh học sinh ngày càng cao. Phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho con em được học tập.

- Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.

- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học ngày càng có hiệu quả. Phòng học bộ môn, thư viện đã đạt chuẩn.

2. Thách thức:

- Trong thời kỳ hội nhập và phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

- Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục giữa các trường trong khu vực. Từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.

III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015.

1.Mặt đạt được:

- Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

- Giúp học sinh tạo dựng được động cơ, thái độ học tập tốt, chủ động và tự tin trong học tập, có kỉ cương và nề nếp, biết hợp tác và tôn trọng mọi người.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên tích cực tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên tích cực đổi mới quản lý lớp học bằng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Trong các năm học gần đây trường không có học sinh bỏ học.

+ Nguyên nhân khách quan:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND xã An Ninh và của Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục trong công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường.

- Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Nguyên nhân chủ quan:

- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực và phẩm chất.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, tích cực trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỉ luật của học sinh.

- Tập thể nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây dựng môi trường thân thiện – học sinh tích cực và công tác giáo dục đạo đức, kỉ luật cho học sinh.

2. Mặt chưa đạt được:

- Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi còn thấp so với mặt bằng chung của huyện.

- Số học sinh giỏi bộ môn đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh còn chưa cao.

+  Nguyên nhân khách quan:

- Chất lượng đầu vào của học sinh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo mưu sinh nên không quan tâm đến việc học tập của con em.

+ Nguyên nhân chủ quan:

 Một số ít học sinh có ý thức học tập kém và chưa có ý thức hợp tác với giáo viên trong quá trình học tập.

3. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:

- Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, thực hiện theo hướng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng,  đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.

- Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và công tác quản lý.

- Xây dựng các quan hệ  giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hành động đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

I. Sứ mệnh

"Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện có dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân". Làm cho mọi học sinh đều thấy rằng: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

II. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường THCSAn Ninh sẽ trở thành một trong những trường có chất lượng cao của huyện mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện.  Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao trong sự phát triển và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ và nhân phẩm.

III. Giá trị cốt lõi

- Biết vượt khó trong học tập;

- Có tính kiên trì và nhẫn nại;

- Có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống;

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

- Khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

IV. Phương châm hành động

Xây dựng trường THCS An Ninh  “An toàn- Thân thiện- Chất lượng- Hiệu quả”

C. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và khu vực.

- Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.

II. Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2017, Trường THCS An Ninh hoàn thành các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia sau 5 năm.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2018, Trường THCS An Ninh được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường THCS An Ninh phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Trường tiên tiến, hiện đại.

+ Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

1. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Trong giai đoạn 2015-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chủng loại, đáp ứng  yêu cầu đổi mới.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

- 100 % giáo viên đạt chuẩn, phấn đấu 75% giáo viên đạt trên chuẩn.

- 100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.

- 100% giáo viên đạt trình độ A, B Tin học và ngoại ngữ.

- Phấn đấu có trên 40% giáo viên đạt GV Giỏi cấp trường, 20% GV Giỏi cấp huyện.

- 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về học sinh:

Trong giai đoạn 2015-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về học sinh như sau:

a. Qui mô: Số lớp học: 8 lớp/12 phòng. Học 2 buổi/ngày - Số học sinh: 300 học sinh.

b. Chất lượng học tập:

- Trên 70% học lực khá, giỏi ( trong đó 30% học lực giỏi).

- Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém  dưới 3%.

- 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

- Vào lớp 10 công lập: Từ   85 % trở lên.

- Thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt kết quả cao (90% HS dự thi đạt giải)

c. Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:

- Chất lượng đạo đức: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

- Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

Trong giai đoạn 2015-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:

- Sắp xếp phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng bộ môn được trang bị nâng cấp đúng tiêu chuẩn theo hướng hiện đại.

- 100% phòng học có đủ bàn ghế đạt chuẩn.

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”

D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáp dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.

- Phổ cập giáo dục và hoàn thành phổ cập bậc trung học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, xác định trọng tâm bài giảng, chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo cấp trường và cấp quận.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về chương trình, kiểm tra đánh giá.

- Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy có chất lượng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh.

II. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường:

- Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ... Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.

- Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.

2. Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.

- Tham mưu với lãnh đạo UBND xã An Ninh xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo dự án.

- Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.

- Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu.

- Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

IV. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin.

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

- Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.

1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục:

Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục; các nguồn từ giảng dạy, phúc lợi của nhà trường...).

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

VI. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường- gia đình- xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

- Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác.

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015-2020.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

- Hai năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

- Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

- Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

- Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

4. Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

5. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

- Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.

- Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

E. KẾT LUẬN

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường THCS An Ninh giai đoạn 2015-2020”./.

                                                                                             

HIỆU TRƯỞNG

 

             Nguyễn Văn Cường

                 

 

 

              

 

 

Tác giả: thcsanninh

Thi nghi thức Đội THCS An Ninh
MÚA VÌ MỘT BIỂN ĐÔNG - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
MÚA NƯỚC NON HỮU TÌNH - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
  • Ba công khai
  • Thông báo