27/09/2017

BẰNG KHEN của Trung ương Đoàn tặng Liên Đội THCS An Ninh

Tác giả: thcsanninh

06/09/2017

HS trường THCS An Ninh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Tác giả: thcsanninh

15/04/2016

Vườn rau 'Kế hoạch nhỏ' trường THCS An Ninh

Tác giả: THCS


Thi nghi thức Đội THCS An Ninh
MÚA VÌ MỘT BIỂN ĐÔNG - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
MÚA NƯỚC NON HỮU TÌNH - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
  • Ba công khai
  • Thông báo