23/09/2014

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY VĂN BẢN TRONG MÔN NGỮ VĂN

Tác giả: Admin

23/09/2014

Hiệu trưởng trường THCS An Ninh đón nhận bằng công nhận 'BĂNG CÔNG NHẬN' chuẩn quốc gia giai đoạn 2

Tác giả: Admin

23/09/2014

Công việc chủ nhiệm lớp vẫn được coi là vừa “khó”, vừa “khổ”. Thế nên, những sáng kiến để tăng hiệu quả công tác chủ nhiệm thực sự rất đáng quý và cần được phổ biến, nhân rộng.

Tác giả: Admin


Thi nghi thức Đội THCS An Ninh
MÚA VÌ MỘT BIỂN ĐÔNG - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
MÚA NƯỚC NON HỮU TÌNH - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
  • Ba công khai
  • Thông báo