PHÒNG GD&ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH
Email: thcsanninh@hanam.edu.vn

An Ninh , ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

A/ Đặc điểm tình hình
* Về đội ngũ: Tổng số cán bộ giáo viên 28 trong đó nữ : 17
Giám hiệu: 3; Hành chính: 3; giáo viên: 20 ; đảng viên: 17 đ/c
Biên chế: 22 d/c; Hợp đồng 68: 4 đ/c, Hợp đồng 1đ/c
* Học sinh: Khối 6: Số học sinh: 80 số lớp :2
Khối 7: Số học sinh: 59 số lớp :2
Khối 8: Số học sinh: 72 số lớp :2
Khối 9: Số học sinh: 73 số lớp :2
Tổng số học sinh toàn trường là: 285; Tổng số lớp :08
* Thuận lợi:
- Đảng chính quyền, các đoàn thể phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh
- Kết quả giáo dục năm trước có nhiều tiến bộ vững chắc.
- Năm học 2014-2015 nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
* Khó khăn
- Đối ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng nhưng thiếu về chủng loại.
- Cơ sở vật chất nhà trường còn có những khó khăn như khu vệ sinh của thầy và tròB/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ ky I năm học 2015-2016
I- Công tác duy trì sĩ số và phổ cập giáo dục
II- Tổng số học sinh toàn trường 285 giảm 3 học sinh so với đầu năm học Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,06%
Công tác phổ cập giáo dục xếp loại tốt. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 6 đạt 80/80 = 100%. Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS 303/320 = 94,1%
II- Công tác chỉ đạo dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức.
- Làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, ngành và địa phương. Phát động tốt các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...
- Kết quả:
+ 100% cán bộ giáo viên và học sinh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, nội qui của ngành và địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Không có cán bộ giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
2. Công tác dạy và học
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên , học sinh toàn trường học tập các văn bản chỉ đạo của ngành kịp thời.
- Trang bị đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho cán bộ giáo viên và học sinh. Mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học tương đối đày đủ.
- Tổ chức tốt cho giáo viên tham gia đầy đủ các buổi hội thảo chuyên môn cấp cụm, huyện. Chuẩn bị , tổ chức hội thảo cấp trường các môn Văn, Toán , Tiếng Anh lớp 9 . Tiếp tục chuẩn bị cho việc tham gia hội thảo cấp huyện
- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn ở các tổ nhóm được duy trì tốt , đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn trên mạng theo các chuyên đề,
- Tăng cường nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, chất lượng đại trà. Kết quả:
+ Xếp loại hạnh kiểm học sinh: Tốt 233/285= 81,8%, Khá :48/285= 16,8%; TB: 4/285= 1,4%
+ Xếp loại học lực: Giỏi 36/285 = 12,6%, Khá 113/285= 39,6%, TB 122/285 = 42,8%, Yếu 14/285 = 4,9%
+ Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa 9 có 5 em dự thi cấp huyện ,kết quả có 4 học sinh đạt giải :Trọng Linh 9A ,Hiệu 9B đạt giải nhì ,Đông 9A đạt giải 3 , Thảo 9B đạt giải khuyến khích . Cả 4 học sinh đó đều được chọn đi thi cấp tỉnh trong thời gian tới
-Tổ chức tốt các cuộc thi IOE. OTE, Violimpic Toán , Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp trường. Nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh dự thi OTE, thi IOE cấp huyện kết quả có 3 học sinh đạt giải: 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.Thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp huyen đạt giải ba được phòng giáo dục chọn thi cấp tỉnh đạt giải khuyến khích
- Tổ chức tốt cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên,có 1 hồ sơ của cô Đào Thị Ngân được chọn đi thi cấp tỉnh
-.100% giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường. Kết quả; Loại giỏi:10/19 = 52,6% , loại khá: 9/19 = 47,4%
3. Thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp có nền nếp:
- Thực hiện tốt các qui định về nề nếp sinh hoạt tập thể: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, 10 phút truy bài đầu giờ, tập thể dục và múa hát giữa giờ.Tổ chức học sinh chơi các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi lành mạnh. Tổ chức tốt các ngày cao điểm như: khai giảng năm học, kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày hội quốc phòng toàn dân,Chuẩn bị cho việc tham dự hội thi “Nghi thức đội”cấp huyện
- Phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường như Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh trong việc giáo dục truyền thống quê hương, nhà trường, xây dựng ý thức tự học phấn đấu vươn lên trong học tập. Tổ chức thi văn nghệ ,báo tường tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo nhân ngày 20/11. Phối kết hợp với BCH Đoàn xã tổ chức thành công nhiều hoạt động bổ ích cho thanh, thiếu niên. - Tổ chức học sinh tham gia chăm sóc, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức tặng quà cho các học sinh vượt khó , học sinh hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu năm học, tết nguyên đán. Huy động các lực lượng xã hội ủng hộ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất. Dạy đủ, đúng phân phối trương trình môn học thể dục. Phát động phong trào luyện tập thể thao trong các lớp. Phong trào TDTT của nhà trường sôi nổi với 100% các lớp tham gia. Thành lập đội tuyển HSG TDTT chuẩn bị dự thi HSG TDTT cấp huyện. Vận động học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm Ytế bắt buộc và tích cực tham gia công tác chữ thập đỏ, các hoạt động nhân đạo từ thiện .....
III. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên
Tổng số cán bộ giáo viên: 28 đ/c, trong đó nữ : 17 đ/c
Giám hiệu: 3; Hành chính: 3; giáo viên: 20; đảng viên: 17 Đ/c, biên chế:22 đ/c; HĐ68: 4 đ/c.GV HĐ: 1 đ/c Tổng số cấn bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học là 14/28 đ/c =46,4 %.
- Nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu đổi mới PPDH, KTĐG theo hướng phát triển năng lực sinh. Tích cực sử dụng thiết bị, thí nghiệm trong các tiết học một cách hợp lý. Phát động phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Hiện nay nhà trường có 23 cán bộ giáo viên được nhà trường cho phép soạn bài trên máy vi tính.
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Nhà trường thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nội bộ đã xây dựng
-.Các giáo viên đều tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Về chất lượng đội ngũ nhà giáo: 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ tay nghề vững vàng, không có giáo viên yếu kém về phẩm chất và năng lực. Nội bộ đoàn kết trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê cao. Mọi thành viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của ngành, của địa phương.
IV. Công tác xây dựng CSVC và trường chuẩn quốc gia
1, Về xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất:
Trong điều kiện nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất song do công tác quản lí và sử dụng cơ sở vật chất tốt nên các hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.
- Tu bổ công trình thoát nước, tu bổ bồn hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả và cây bóng mát.
- Tích cực mua sắm các trang thiết bị.tu sửa, cải tạo phòng thư viện. Đầu tư xây dựng thư viện theo 5 tiêu chí thư viện đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD ĐT
2, Công tác xây dựng các điều kiện trường chuẩn quốc gia
Để từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II và hưởng ứng các cuộc vận động do cấp trên phát động nhà trường đã:
- Kiện toàn các tổ chức của nhà trường đảm bảo cho việc dạy và học và các hoạt động khác đạt hiệu quả cao. Tổ chức bộ máy nhà trường đồng bộ, gọn nhẹ. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học, từng học kỳ, từng tháng, từng tuần. Thực hiện điều hành quản lý nền nếp có hiệu lực theo đúng chức năng nhiệm vụ mà luật giáo dục, Điều lệ trường THCS và các văn bản pháp quy khác của nhà nước quy định.
- Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển bền vững
- Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển huy động được đông đảo các lực lượng xã hội tham gia xây dựng phong trào giáo dục.
- Trường có phong trào thi đua thường xuyên, liên tục đạt kết quả thiết thực có hiệu quả. Các phong trào thi đua gối sóng theo nhiệm vụ năm học và được triển khai đồng bộ từ Chi bộ, nhà trường đến các đoàn thể.
Chi bộ nhà trường có nghị quyết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành và địa phương. Năm 2015 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Công đoàn nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động, cùng chính quyền tham gia quản lý nhà trường, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần tốt, làm đòn xoay thúc đẩy phong trào thi đua hai tốt.
Chi đoàn nhà trường chủ động tốt trong việc gắn việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn cơ sở. Chi đoàn thực hiện tốt sự chỉ đạo của đoàn cơ sở.
Đội TNTP-Liên đội THCS An Ninh tổ chức tốt các họat động theo chủ đề năm học và chủ điểm hàng tháng.
Nhà trường luôn giữ mối quan hệ đoàn kết gắn bó với địa phương và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. - Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường học.
- Công tác thi đua trong nhà trường được chú trọng, thực hiện công khai, dân chủ công bằng, có tính giáo dục tốt.
V- Đánh giá chung
1. Ưu điểm
- Học kỳ I năm học 2015-2016 nhà trường đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.Cá nề nếp dạy học ổn định
-Cơ sở vật chất khá đầy đủ đảm bảo yêu cầu phục vụ cho việc dạy và học, cảnh quan sạch đẹp,
-Các phong trào được duy trì tốt
2. Tồn tại:
Cơ sở vật chất của nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện .
C. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016
- Giữ vững mọi kỉ cương, nề nếp trong nhà trường .
- Thực hiện tốt các cuộc thi phong trào do nghành và địa phương phát động
- Tích cực đổi mới công tác quản lý , đổi mới PPDH , KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất ,năng lực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Tham mưu với địa phương, phòng giáo dục, hoàn thành cơ sở vật chất cho nhà trường chuẩn bị cho kiểm tra trường chuẩn trong thời gian tới
- Phấn đấu trường đạt danh hiệu tiên tiến Xuất sắc năm học 2015-2016

Nơi nhận:
Phòng GD&ĐT để báo cáo
Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG

Thi nghi thức Đội THCS An Ninh
MÚA VÌ MỘT BIỂN ĐÔNG - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
MÚA NƯỚC NON HỮU TÌNH - LIÊN ĐỘI THCS AN NINH
  • Ba công khai
  • Thông báo