Các thủ tục hành chính

Kết quả kiểm tra 8 tuần học kì I năm học 2018-2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  8 TUẦN HỌC KỲ I

Khối  Môn Lớp Số
HS
Điểm dưới TB Điểm trên TB
0 => 1 1,25 => < 5 Tổng 5 =>  <7 7 => <9 9 => 10 Tổng
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
9 Toán 9A 35 0 0.00 17 48.57 17 48.57 7 20.00 10 28.57 1 2.86 18 51.43
9B 38 0 0.00 19 50.00 19 50.00 9 23.68 8 21.05 2 5.26 19 50.00
CỘNG 73 0 0.00 36 49.32 36 49.32 16 21.92 18 24.66 3 4.11 37 50.68
Ngữ văn 9A 35 2 5.71 21 60.00 23 65.71 11 31.43 1 2.86 0 0.00 12 34.29
9B 38 1 2.63 19 50.00 20 52.63 14 36.84 4 10.53 0 0.00 18 47.37
CỘNG 73 3 4.11 40 54.79 43 58.90 25 34.25 5 6.85 0 0.00 30 41.10
Anh 9A 35 0 0.00 35 100.00 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9B 38 0 0.00 37 97.37 37 97.37 0 0.00 0 0.00 1 2.63 1 2.63
CỘNG 73 0 0.00 72 98.63 72 98.63 0 0.00 0 0.00 1 1.37 1 1.37


Khối  Môn Lớp Số
HS
Điểm dưới TB Điểm trên TB
0 => 1 1,25 => < 5 Tổng 5 =>  <7 7 => <9 9 => 10 Tổng
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
8 Toán 8A 30 0 0.00 25 83.33 25 83.33 5 16.67 0 0.00 0 0.00 5 16.67
8B 37 1 2.70 22 59.46 23 62.16 10 27.03 3 8.11 1 2.70 14 37.84
8C 33 6 18.18 22 66.67 28 84.85 3 9.09 2 6.06 0 0.00 5 15.15
CỘNG 100 7 7.00 69 69.00 76 76.00 18 18.00 5 5.00 1 1.00 24 24.00
Ngữ văn 8A 30 2 6.67 17 56.67 19 63.33 10 33.33 1 3.33 0 0.00 11 36.67
8B 37 1 2.70 13 35.14 14 37.84 18 48.65 5 13.51 0 0.00 23 62.16
8C 33 4 12.12 18 54.55 22 66.67 8 24.24 2 6.06 1 3.03 11 33.33
CỘNG 100 7 7.00 48 48.00 55 55.00 36 36.00 8 8.00 1 1.00 45 45.00
Anh 8A 30 2 6.67 25 83.33 27 90.00 2 6.67 1 3.33 0 0.00 3 10.00
8B 37 0 0.00 32 86.49 32 86.49 4 10.81 1 2.70 0 0.00 5 13.51
8C 33 0 0.00 29 87.88 29 87.88 2 6.06 2 6.06 0 0.00 4 12.12
CỘNG 100 2 2.00 86 86.00 88 88.00 8 8.00 4 4.00 0 0.00 12 12.00

Khối  Môn Lớp Số
HS
Điểm dưới TB Điểm trên TB
0 => 1 1,25 => < 5 Tổng 5 =>  <7 7 => <9 9 => 10 Tổng
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
SL TL
%
7 Toán 7A 35 1 2.86 12 34.29 13 37.14 7 20.00 11 31.43 4 11.43 22 62.86
7B 35 0 0.00 16 45.71 16 45.71 9 25.71 8 22.86 2 5.71 19 54.29
7C 35 3 8.57 12 34.29 15 42.86 11 31.43 9 25.71 0 0.00 20 57.14
CỘNG 105 4 3.81 40 38.10 44 41.90 27 25.71 28 26.67 6 5.71 61 58.10
Ngữ văn 7A 35 0 0.00 11 31.43 11 31.43 17 48.57 6 17.14 1 2.86 24 68.57
7B 35 1 2.86 12 34.29 13 37.14 17 48.57 5 14.29 0 0.00 22 62.86
7C 35 2 5.71 1

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Hội thảo chuyên môn tiếng anh cụm
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Cân nhắc sử dụng lại thang điểm 10

Phát biểu tại buổi Tọa đàm góp ý dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2015 diễn ra tại TPHCM ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: 'Có lẽ bộ sẽ tiếp thu và sử dụng lại thang điểm 10 để khỏi có những băn khoăn, lo lắng từ thầy cô, học sinh và phụ huynh về vấn đề này'.

Phản ứng của học sinh trước việc bỏ xếp loại tốt nghiệp

( Giáo dục ) - Nhiều học sinh tỏ ra hơi tiếc vì 3 năm học phấn đấu để có được bằng tốt nghiệp THPT loại ưu, nhưng vẫn đồng tình với quyết định bỏ xếp loại của Bộ GD&ĐT. Bởi việc xếp loại tốt nghiệp THPT đôi khi không thể hiện hết năng lực học tập mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của học sinh cho kỳ thi đại học tiếp theo.

Chất lượng giáo dục học kì I năm học 23016-2017

Chất lượng giáo dục học kì I năm học 23016-2017

3 công khai

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
Xem thêm...
Website Đơn vị