Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
67/KH-THCSAN
Kế hoạch năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-09-20
65/KH-THCSAN
Kế hoạch thực hiện qui chế công khai trong trường học... Chi tiết
2018-09-30
62/THCSAN
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-25
61/kh-thcsan
Kế hoạch công tác thi đua năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-25
56/KH-THCSAN
Kế hoạch năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-20
Số 63/KH-THCSAN
Kế hoạch năm học 2017-2018 Chi tiết
2017-09-19
11/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-18
10/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-15
09/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-12
08/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-11
06/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-10
07/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-10
04/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUÓC GIA NĂM HỌC... Chi tiết
2016-09-25
03/KH-THCSAN
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM... Chi tiết
2016-09-22
02/KH-THCS
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-20
01/KH-THCSAN
kẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-15
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Hội thảo chuyên môn tiếng anh cụm
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Cân nhắc sử dụng lại thang điểm 10

Phát biểu tại buổi Tọa đàm góp ý dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2015 diễn ra tại TPHCM ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: 'Có lẽ bộ sẽ tiếp thu và sử dụng lại thang điểm 10 để khỏi có những băn khoăn, lo lắng từ thầy cô, học sinh và phụ huynh về vấn đề này'.

Phản ứng của học sinh trước việc bỏ xếp loại tốt nghiệp

( Giáo dục ) - Nhiều học sinh tỏ ra hơi tiếc vì 3 năm học phấn đấu để có được bằng tốt nghiệp THPT loại ưu, nhưng vẫn đồng tình với quyết định bỏ xếp loại của Bộ GD&ĐT. Bởi việc xếp loại tốt nghiệp THPT đôi khi không thể hiện hết năng lực học tập mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của học sinh cho kỳ thi đại học tiếp theo.

Chất lượng giáo dục học kì I năm học 23016-2017

Chất lượng giáo dục học kì I năm học 23016-2017

3 công khai

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
Xem thêm...
Website Đơn vị