Bạn cần biết

Tài chính

Văn bản chỉ đạo, kế hoạch, Báo cáo

Thống kê KSCL nửa KHI 2018 - 2019

Thống kê KSCL nửa KHI 2018 - 2019

Thống kê cơ sở vật chất 2018 - 2019

Thống kê cơ sở vật chất 2018 - 2019

Thực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019-2020

Thực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019-2020

KH tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 - 2019

KH tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 - 2019

Thống kê tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

Thống kê tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

Công khai tài chính THCS năm học 2018 - 2019

Công khai tài chính THCS năm học 2018 - 2019

Kế hoạch giáo dục thể chất

Hoạt động văn hóa, TDTT

CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018

CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018

Thống kê đội ngũ giáo viên 2018 - 2019

Thống kê đội ngũ giáo viên 2018 - 2019

Cam kết chất lượng giáo dục 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Thông tư 09 về công khai trường trường Trung học

Thông tư 09 về công khai trường trường Trung học

Thống kê KSCL nửa HKII 2018 - 2019

Thống kê KSCL nửa HKII 2018 - 2019

KẾT QUẢ THI HSG HUYỆN 2016-2017

KẾT QUẢ THI HSG KHỐI 6,7,8

Cv hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019

Cv hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019

Thống kê điểm thi HKI năm học 2018 - 2019

Thống kê điểm thi HKI năm học 2018 - 2019

Quyết toán 2018

Quyết toán 2018

Thống kê HL, HK học kì I 2018 - 2019

Thống kê HL, HK học kì I 2018 - 2019

Thống kê HL, HK hàng năm

Thống kê HL, HK hàng năm

Thống kê chất lượng học kì 1 năm học 2017-2018

Thống kê chất lượng học kì 1 năm học 2017-2018

Chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 14

Tổng lượng truy cập: 291819