Các thủ tục hành chính

Thi khoa học kĩ thuật danh cho hs trung học


Cuộc thi KHKT danh cho học sinh THCS là cuộc thi đem lại cho hs những trải nghiệm thực tế, trên cơ sở hiểu biết trong trường và kết hợp với vốn kiến thức cuộc sống hs nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục Trung học; Khuyến khích các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh Trung học; Tạo cơ hội để học sinh Trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

data/11298188118827000919/thongbao/Cong%20van%20HDNCKH%20cuoc%20thi%20KHKT%20nam%20hoc%202014-2015.doc

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 105

Tổng lượng truy cập: 282943