Các thủ tục hành chính

Báo cáo xây dựng trường chuẩn sau 5 năm

 

 PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG

TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI SAU 5 NĂM

Năm học 2016-2017

 

 

 

 

&

 

 

Bạch Thượng, tháng 9 năm 2016

 

 

PHÒNG  GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Bạch Thượng, ngµy 06 th¸ng 9  n¨m 2016

                                               

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG

 TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI SAU 5 NĂM

Năm học : 2016-2017

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG, TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG.

 Xã Bạch Thượng nằm ở phía Bắc huyện Duy Tiên, vốn có truyền thống hiếu học và được Đảng, chính quyền và nhân dân luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD& ĐT huyện Duy Tiên, với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, trường THCS Bạch Thượng đã lập được nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Một số mặt giáo dục đạt hiệu quả cao như: công tác phát triển và phổ cập, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa, công tác xã hội hóa giáo dục. Với kết quả đó, trong nhiều năm liền, trường THCS Bạch Thượng liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Thực hiện Quyết định số 27/2001/ QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, Phòng GD-ĐT Duy Tiên, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trác văn đã tiến hành chỉ đạo trường THCS Bạch Thượng xây dựng trường chuẩn quốc gia và đã được công nhận từ tháng 11 năm 2011.

        Từ năm học 2011 – 2012 đến nay, nhà trường đã tham mưu với UBND xã Bạch Thượng, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong xã để tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường theo đúng tiêu chuẩn phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Phấn đấu giữ vững chỉ tiêu về chất lượng văn hóa, nhà trường đã không ngừng tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, ch đạo chặt chẽ việc giảng dạy, trọng tâm là chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng các khối lớp đạt tỉ lệ chuẩn.

Bằng con đường xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã phối kết hợp với phụ huynh học sinh, hội khuyến học, hội đồng giáo dục xã vận động các lực lượng ngoài xã hội đóng góp, ủng hộ mua sắm thêm trang thiết bị cho phòng học bộ môn, sách tham khảo và sách nghiên cứu cho thư viện đạt tiêu chuẩn theo quy định.

B. ĐÁNH GIÁ NHÀ TRƯỜNG THEO 5 TIÊU CHUẨN TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA .

Đến thời điểm tháng 9 năm 2016, căn cứ vào tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo thông tư số 47/ 2012/ TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào kết quả phấn đấu giữ vững các tiêu chuẩn của nhà trường, trường THCS Bạch Thượng báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia sau 5 năm cụ thể như sau :

I. TIÊU CHUẨN 1:  Tổ chức và quản lý nhà trường.

1. Lớp học : Năm học 2016 -2017 trường THCS Bạch Thượng có tổng số 484 học sinh được biên chế thành 14 lớp .

a. Trường có đủ 4 khối : khối 6, 7, 8, 9 (đạt chuẩn)

b. Bình quân số học sinh toàn trường là 34,5 HS/ lớp không lớp nào quá 45 học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Bình quân HS/lớp

6

4

144

36

7

3

113

37,7

8

4

128

32,0

9

3

99

33

Tổng

14

484

34,5

2. Tổ chuyên môn:

a.Trường có 2 tổ chuyên môn:

* Tổ KHTN có 15 đồng chí

Tổ trưởng: đ/c Nguyễn Trịnh Việt – trình dộ ĐHSP Toán

Tổ phó: đ/c Hoàng Mạnh Hùng – trình độ CĐSP Toán – Họa

Trình độ CĐSP: 7/15 = 40%

    Trình độ ĐHSP: 8/15 = 60%

- Số GV được công nhận GV giỏi cấp Huyện: 8/15 = 53%

- Số GV được công nhận CSTĐ: 3/15 = 13,3% 

* Tổ KHXH &NV có 13 đồng chí

     Tổ trưởng: đ/c Phạm Thị Hạnh –  ĐHSP Văn.

     Tổ phó: đ/c Ứng Trung Úy – ĐHSP Tiếng Anh.

      Trình độ CĐSP: 3/13 = 23,1%

      Trình độ ĐHSP: 10/13 = 76,9%

- Số GV được công nhận GV giỏi cấp Huyện: 8/13 = 61,5%

- Số GV được công nhận CSTĐ:  4/13 = 30,8 % 

b. Hàng năm các tổ đề xuất được hai chuyên đề  chuyên môn có hiệu quả cao trong công việc nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ.

Năm học

Tên chuyên đề

Tổ KHTN

Tổ KHXH&NV

2011- 2012

Chuyªn ®Ò 1:    Cách thiết kế một bài giảng điện tử.

Chuyªn ®Ò 2:    Phụ đạo HS yếu kém môn Toán 9.

- Đổi mới PP dạy học trong môn Ngữ Văn.

- Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ văn

2012-2013

Chuyªn ®Ò 1:  S dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Menđen.

Chuyªn ®Ò 2:  Một số phương pháp dạy học đ&

data/11298188118827000919/thongbao/Bao%20cao%20truong%20chuan%20bach%20Thuong%2030-3.doc

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 14

Tổng lượng truy cập: 268874