Thông báo kết quả thi HSG TDTT

data/11298188118827000919/thongbao/Danh%20sach%20GV-HS%20dat%20giai%20HSG%20cap%20tinh-%20QG.xls

Thi khoa học kĩ thuật danh cho hs trung học

data/11298188118827000919/thongbao/Cong%20van%20HDNCKH%20cuoc%20thi%20KHKT%20nam%20hoc%202014-2015.doc

Báo cáo xây dựng trường chuẩn sau 5 năm

data/11298188118827000919/thongbao/Bao%20cao%20truong%20chuan%20bach%20Thuong%2030-3.doc

Đóng góp ý kiến vào trường trình Phổ thông tổng thể

data/11298188118827000919/thongbao/G%C3%B3p%20%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20CTGDPT%20m%E1%BB%9Bi_Cv%20810-1.pdf

TRIỂN KHAI THÁNG AN TOÀN VỀ THỰC PHẨM 2017

data/11298188118827000919/thongbao/IMG_0011.pdf

Tuyển sinh vào THPT năm học 2017-2018

data/11298188118827000919/thongbao/phan%20vung%20va%20chi%20tieu.zip

KH thi GVCN gioi cấp Huyện 2018 - 2019

data/11298188118827000919/thongbao/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20thi%20GVCN%20gioi%20%20cap%20huyen%2018-19.doc

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT

data/11298188118827000919/thongbao/Ke%20hoach%20hoi%20thao%20on%20thi%20vao%2010.doc

KẾ HOẠCH SHCM CỤM 3. 2016-2017

data/11298188118827000919/thongbao/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20SINH%20HO%E1%BA%A0T%20CHU%C3%8AN%20M%C3%94N%20C%E1%BB%A4M%203.doc

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 33

Tổng lượng truy cập: 284391