Tải vềTải về THCS Bach Thuong

Tin tức : Sinh hoạt chuyên môn/

Kết quả thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018

03/01/2018

Kết quả thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018

TT Họ và tên KẾT QUẢ NỘI DUNG THI
Điểm bài KT năng lực Điểm SKKN Tiết dạy tự chọn Tiết dạy bốc thăm Đạt danh hiệu GVG
Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại
1 NguyÔn TrÞnh ViÖt 8.5 8 17.5 Giỏi 16.5 Khá Giỏi
2 NguyÔn §øc ChÝnh 8 8.5 16.5 Khá 18 Giỏi Giỏi
3 NguyÔn Thanh S¬n 8 8 16,5 Khá 17.5 Giỏi Giỏi
4 Trần Thị Nhung 9 8 17.5 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
5 TrÇn V¨n TuÊn  8.5 8.5 18 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
6 Đặng Hồng Thắm 8,5 8 17 Giỏi 16.5 Khá Giỏi
7 Bïi Th¸i C¬ 8 7 16.5 Khá 17 Giỏi Giỏi
8 Lª thÞ T©m 8 8.5 18 Giỏi 16,5 Khá Giỏi
9 Nguyễn Thị Út Phương 8 8 17,5 Giỏi 16 Khá Giỏi
10 Phạm Thị Hạnh 8.5 8 17.5 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
11 Ứng Trung Úy 8 8.5 16.5 Khá 17 Giỏi Giỏi
12 Hoàng Thị Thúy Hà 8 8.5 17.5 Giỏi 17.5 Giỏi Giỏi
13 Thạch Thị Nguyệt 9 8 17.5 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
14 Trương Thị Minh Huệ 8.5 8 16.5 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
15 Phạm Thị Hợi 8,5 9 17 Giỏi 18 Giỏi Giỏi
16 Phạm Thị Phương Thảo 8 8 17 Giỏi 16.5 Khá Giỏi
17 Phan Thị Thương 8 8 17.5 Giỏi 16.5 Khá Giỏi
18 Nguyễn Việt An 9 8 18 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
19 Đào Thị Hằng 8 8 17 Giỏi 17 Giỏi Giỏi
20 Thạch Trung Kiên 8 7 16.5 Khá 17 Giỏi Giỏi

nva

Tải về

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-12-12

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 61

Tổng lượng truy cập: 291890