Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
115/GD&ĐT-THCS
cuộc thi KHKT năm 2018-2019 Chi tiết
2018-10-17
552/SGDĐT Hà Nam
Phân vùng tuyển sinh và Phân bổ số lượng Chi tiết
2017-05-04
số: 01/KH-THCS
kế hoạch năm học Chi tiết
2016-09-22
82 /GD&ĐT-THCS
V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà... Chi tiết
2016-09-07
84/GDĐT-THCS
V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn... Chi tiết
2016-09-07
83/GDĐT-THCS
V/v triển khai một số hoạt động môn Ngữ văn năm... Chi tiết
2016-09-07
76 /GD&ĐT-THCS
V/v triển khai thực hiện công tác y tế trường học năm... Chi tiết
2016-09-06
02/CĐGD
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2015-2016. Công tác... Chi tiết
2016-08-31
77 /KH-PGD&ĐT
KẾ HOẠCH Triển khai mô hình trường học mới cấp... Chi tiết
2016-08-30
75/GDĐT-THCS
V/v chuẩn bị và tổ chức Khai giảng Năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-08-29
73/GDĐT-THCS
V/v chỉ đạo dạy học nội dung GDĐP và phát hành tài... Chi tiết
2016-08-25
Số 170/GDĐT-THCS
V/v bảo vệ động vật hoang dã Chi tiết
2015-12-08
Số:14/CVLN-TTYT-GD&ĐT
Công văn về: Công tác y tế trường học. Chi tiết
2015-03-10
Số: 21/GDĐT-THCS
V/v: Điều chỉnh một số quy định về cuộc thi vẽ... Chi tiết
2015-03-09
Số 02/GDĐT-THCS
HƯỚNG DẪN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ... Chi tiết
2015-01-06
Số: 167/GDDT-THCS
VV thực hiện nhiệm vụ CNTT Năm học 2014 - 2015 Chi tiết
2014-12-04
Số: 166 lGD&DT - THCS
V/v: Khảo sát chất lượng và báo cáo sơ kết học kì I... Chi tiết
2014-12-01
Số: 01/2014-THCS
Hồ sơ thi KHKT Chi tiết
2014-11-28
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19

Ba công khai

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 87

Tổng lượng truy cập: 293875