tin tức-sự kiện

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẮC LÝ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngô Văn Hằng

Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

I. Đặc điểm tình hình:

1. Những số liệu cơ bản:

- Số lớp triển khai theo mô hình trường học mới: 01/16 lớp ( Lớp 6A)

- Số học sinh học theo mô hình trường học mới: Lớp 6A gồm 32 học sinh

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Trường đã được tiếp cận với mô hình Trường học mới khi thăm quan học tập tại trường PTCS thực nghiệm thuộc Viện KHGD Việt Nam (Tháng 4 năm 2014); một số Giáo viên được dự giờ lớp 6 dạy theo mô hình trường học mới.

- Sự quan tâm chỉ đạo, triển khai tập huấn của các cấp quản lý

b. Khó khăn:

- Nhận thức của một số cha mẹ học sinh về mô hình trường học mới còn có những hạn chế.

- Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế

- Tiếp cận của giáo viên với phương pháp giáo dục, dạy học theo mô hình mới chưa đồng đều. Việc thay đổi cách dạy, cách học cần sự kiên trì, có thời gian

II. Những việc đã triển khai:

1. Nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo.

2. Báo cáo với lãnh đạo địa phương; thường trực Ban đại diện CMHS về chủ trương của ngành và kế hoạch sơ bộ của nhà trường.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức:

- Trong cán bộ quản lý, giáo viên

- Phụ huynh, học sinh

- Các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội ( Thông qua các Hội nghị của xã)

4. Chuẩn bị đội ngũ - Tham gia tập huấn chuyên môn:

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên: Chủ nhiệm, dạy các môn

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn.

- Cụ thể:

* Ngày 21-24/7: Tham gia tập huấn cấp Bộ

- Cán bộ cốt cán: 01 Đ/C môn KHXH (Địa lý)

- Tổ chức cho giáo viên tham gia trên trang "Trường học kết nối"

* Ngày 04, 05/8/2015: Tham gia tập huấn cấp tỉnh ( tại THCS Nam Cao)

5. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Phương châm: Tận dụng CSVC hiện có, kết hợp đầu tư mua sắm mới để có CSVC cho 01 lớp học cơ bản đáp ứng theo định hướng mô hình trường học mới.

+ Phương thức: Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS.

+ Kết quả: Trước 24/9/2015 đã có: 01 phòng lớp học 52m2; 16 bộ bàn ghế 02 chỗ ngồi; bàn ghế GV; 01 tủ ( giá) dùng làm góc học tập; các biểu bảng, trang thiết bị... theo định hướng mô hình trường học mới.

6. Tổ chức và tham gia sinh hoạt chuyên môn.

6.1. Tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang "Trường học kết nối"

6.2. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm do Phòng GD&ĐT tổ chức:

Ngày 20/8/2015: Sinh hoạt tại THCS Nhân Mỹ. Nội dung: Thăm quan không gian, trang trí lớp học; thống nhất những vấn đề cơ bản về tổ chức lớp học, về xây dựng Phân phối chương trình.

Ngày 21/8/2015: 03 giáo viên ( Môn Vật Lý, Sinh học, Địa lý) tham gia xây dựng Dự thảo PPCT do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Ngày 10/9/2015: Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại THCS Nam Cao ( Dự giờ, sinh hoạt chuyên môn các môn: Ngữ văn, Toán).

Ngày 12/9/2015: Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại THCS Nhân Nghĩa ( Dự giờ, sinh hoạt chuyên môn các môn: KHTN, KHXH).

Ngày 6/10/2015: Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại phòng GD&ĐT Duy Tiên, trường THCS Nam Cao - Lý Nhân và dự Hội thảo về triển khai mô hình trường học mới với sự chủ trì của lãnh đạo, chuyên viên Vụ GDTrH - Bộ GD&ĐT tại Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

6.3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường:

Ngày 8/9/ 2015: Tổ Toán Lý Dự giờ, góp ý bài dạy TN

Ngày 9/9/2015: Giáo viên dạy lớp 6A, các tổ trưởng CM, lãnh đạo trường tham gia sinh hoạt chuyên môn:

+ Dự giờ tiết dạy thể nghiệm

+ Sinh hoạt chuyên môn chung.

7. Tổ chức các hoạt động của lớp học:

* Từ 17-22/8/2015:

- Xây dựng tổ chức lớp học

- Trang trí lớp học

* Từ 24/8/2015: Thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy học theo phân phối chương trình.

8. Công tác quản lý, chỉ đạo:

- Triển khai các văn bản

- Chỉ đạo tập huấn, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm

- Quản lý thực hiện chương trình

- Thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên:

VD:

+ Giáo viên bộ môn: Thực hiện PPCT, xây dựng nhóm học tập, hướng dẫn học sinh cách học bộ môn.

+ Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên Chủ nhiệm hướng dẫn, hình thành hoạt động của: Hội đồng Tự quản; các ban. Nhóm học tập theo môn( Hướng dẫn cách học) và cá nhân học sinh.

- Kiểm tra

9. Công tác tuyên truyền:

- Trường thường xuyên tuyên truyền thông qua các Hội nghị của xã, họp Phụ huynh học sinh, họp Ban đại diện CMHS, ....

- Ngày 7/9/2015: Đón truyền hình Hà Nam về thực hiện mô hình trường học mới và công văn 791.

- Ngày 3/10/2015: Đón truyền hình Hà Nam về thực hiện mô hình trường học mới

III. Đánh giá chung: Đến thời điểm 15/10/2015.

- Tâm lý Phụ huynh đã cơ bản ổn định

- Học sinh đã hình thành cách tham gia và có hứng thú với các hoạt động giáo dục, học tập.

- Giáo viên đã tự tin hơn khi triển khai các hoạt động giáo dục, giảng dạy

V. Hướng thực hiện thời gian tiếp theo:

1. Tiếp tục Quán triệt các văn bản. Tích cực tuyên tuyền.

2. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ

3. Tổ chức các hoạt động thiết thực, thực chất, đúng định hướng, hiệu quả.

Bắc Lý, tháng 10 năm 2015

Tác giả: Ngô Văn Hằng

Xem thêm

Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất