tin tức-sự kiện

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2015-2016
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng, năm sinh Năng lực đặc biệt Thành tích nổi bật
Dạng KT

Con dân tộc thiểu số
1 ĐÀO TUẤN ANH 22/02/2004 Ba (tin trường)
2 ĐỖ HOÀI ANH 26/11/2004
3 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 27/10/2004
4 ĐỖ TUẤN ANH 28/02/2004
5 LƯU THỊ LAN ANH 28/03/2004
6 NGUYỄN TUẤN ANH 17/03/2004
7 PHẠM TUẤN ANH 20/09/2004
8 TRẦN VIỆT ANH 13/10/2004
9 ĐỖ THỊ HỒNG ÁNH 27/10/2004
10 PHẠM NGỌC ÁNH 16/10/2004
11 TRƯƠNG THỊ ÁNH 21/04/2004
12 TRƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH 30/07/2004
13 TRẦN VĂN BẮC 23/09/2004
14 ĐOÀN THANH BÌNH 11/11/2004 Ba HSG lớp 4;
15 NGUYỄN DƯƠNG CẦM 24/09/2004
16 PHẠM THỊ LINH CHI 25/03/2004
17 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 24/02/2004 Ba HSG lớp 3; Nhì (Tin huyện);
18 TRƯƠNG CÔNG CHÍNH 10/09/2004
19 TRẦN TIẾN CHƯỞNG 30/09/2004
20 NGUYỄN MINH CƯƠNG 29/03/2004
21 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/07/2004 Nhất (Tin huyện);
22 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 30/09/2004
23 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 30/09/2004
24 TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG 08/07/2004
25 NGUYỄN ANH DŨNG 20/05/2004
26 TRẦN TIẾN DŨNG 12/02/2004 Ba HSG lớp 3;
27 TRƯƠNG HOÀNG DƯƠNG 28/01/2004
28 LƯƠNG VĂN ĐẠT 24/10/2004
29 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 15/10/2004
30 NGUYỄN VĂN ĐẠT 20/06/2004
31 PHẠM TIẾN ĐẠT 04/09/2004
32 TRƯƠNG XUÂN ĐẠT 26/09/2004
33 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 26/05/2004
34 NGUYỄN ĐỨC ĐỘ 18/02/2004
35 NGUYỄN HỒNG GIÁP 13/09/2004
36 NGUYỄN NGỌC HÀ 16/01/2004
37 TRẦN THỊ THU HÀ 12/09/2004
38 TRẦN THỊ DUNG HẢI 28/02/2004
39 TRẦN THỊ HẢO 10/07/2004
40 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 29/12/2004
41 CAO THỊ HIỀN 04/06/2004
42 NGUYỄN MINH HIẾU 19/12/2004
43 NGUYỄN VĂN HIẾU 21/04/2004
44 TRƯƠNG MINH HIẾU 04/09/2004
45 PHẠM THẾ HOÀI 9/11/2004
46 TRẦN DUY HOÀN 01/07/2004 Ba HSG lớp 3,4;
47 NGÔ VŨ VIỆT HOÀNG 18/6/2004
48 TRẦN KHẮC HÙNG 16/07/2004
49 ĐẶNG QUỐC HUY 06/03/2004
50 TRẦN DOÃN HUY 30/09/2004
51 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 15/04/2004
52 TRẦN THỊ THU HUYỀN 01/09/2004
53 NGÔ ĐỨC HƯNG 01/02/2004
54 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 26/05/2004
55 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 11/08/2004
56 TRẦN NGUYÊN KHÁNH 04/06/2004
57 TRƯƠNG THỊ KHUÊ 02/03/2004
58 TRƯƠNG MINH KHƯƠNG 05/11/2004
59 DƯƠNG TRUNG KIÊN 22/10/2004
60 TRẦN TRUNG KIÊN 28/10/2004
61 LƯU HOÀNG LAM 19/12/2004
62 NGUYỄN THỊ LAN 17/04/2004
63 TRẦN THỊ HOÀI LAN 08/09/2004
64 ĐOÀN MAI LANH 01/10/2004 Nhất giao lưu trường
65 ĐOÀN THANH LIÊM 19/07/2004
66 ĐOÀN THỊ HỒNG LINH 26/01/2004
67 PHÙNG THỊ THÙY LINH 06/02/2004
68 ĐÀO THỊ THANH LOAN 25/12/2004
69 TRẦN DUY LONG 29/08/2004
70 ĐINH TIẾN LỰC 11/01/2003
71 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 27/09/2004
72 TRẦN THỊ THANH MAI 27/05/2004
73 VŨ VĂN MẠNH 23/06/2004
74 NGUYỄN ANH MINH 23/01/2004
75 NGUYỄN NHẬT MINH 15/09/2004
76 NGUYỄN THỊ THUÝ MỴ 04/06/2004
77 TRƯƠNG PHƯƠNG NAM 05/11/2004
78 VŨ HẢI NAM 26/11/2004 Ba HSG lớp 3;
79 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT 31/10/2004
80 ĐỖ MINH NGỌC 22/08/2004
81 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 04/07/2004
82 TRẦN LONG NHẬT 25/07/2004
83 ĐOÀN YẾN NHI 05/01/2004
84 ĐẶNG THỊ NỤ 05/05/2004
85 NGUYỄN THỊ OANH 21/09/2004
86 LƯU NGỌC PHƯƠNG 22/06/2004
87 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG 10/11/2004 Ba HSG lớp 3; Nhì (IOE tỉnh);
88 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG 15/04/2004
89 TRƯƠNG MINH QUÂN 19/06/2004
90 TRƯƠNG VĂN QUY 25/08/2004
91 NGUYỄN VĂN QUYẾN 30/1/2004
92 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 16/02/2004
93 NGUYỄN HỮU TÀI 25/09/2004 Nhất HSG lớp 4; Nhất giao lưu trường
94 NGUYỄN VĂN TẦN 18/02/2004
95 ĐẶNG TRUNG THÀNH 03/06/2004
96 NGUYỄN CAO THÀNH 16/11/2004
97 NGUYỄN VIỆT THÀNH 24/08/2004
98 LÊ PHƯƠNG THẢO 27/10/2004 Nhất HSG lớp 4;Ba giao lưu trường
99 LƯƠNG THỊ THANH THẢO 05/01/2004
100 TRẦN THỊ THẢO 25/01/2004
101 TRẦN THỊ HỒNG THOAN 25/03/2004
102 NGUYỄN HOÀI THU 28/09/2004
103 PHẠM THỊ MINH THU 22/03/2004
104 TRẦN THỊ THU 25/01/2004
105 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 03/04/2004
106 TRƯƠNG THỊ THÚY 08/10/2004
107 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN 07/01/2004
108 ĐOÀN YẾN TRANG 07/11/2004
109 NGUYỄN THÙY TRANG 02/05/2004
110 TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 29/11/2004
111 VŨ KIỀU TRANG 20/08/2004
112 VŨ THU TRANG 27/02/2004
113 TRẦN ĐĂNG TÚ 10/02/2004 Ba (Tin huyện);
114 TRẦN QUANG TÚ 06/09/2004
115 KIM THANH TUẤN 08/10/2004
116 NGUYỄN ANH TUẤN 12/08/2004
117 NGUYỄN ANH TUẤN 01/09/2004
118 TRẦN NGỌC TUẤN 19/10/2004
119 NGUYỄN THANH TÙNG 19/12/2004
120 ĐOÀN THỊ TUYẾT 11/06/2004
121 CHUI THỊ MAI UYÊN 08/11/2004 Thái
122 LƯƠNG THỊ THANH VÂN 22/11/2004
123 TRƯƠNG THỊ ÁNH VÂN 30/09/2004
124 ĐOÀN QUỐC VIỆT 17/03/2004
125 TRƯƠNG ĐỨC VIỆT 05/11/2004
126 TRẦN ĐĂNG QUANG VINH 01/11/2004
127 CAO THỊ VUI 25/06/2002 Bại não
128 PHẠM THỊ HẢI YẾN 19/10/2004
Bắc Lý, ngày 10 tháng 7 năm 2015
Người lập danh sách Hiệu trưởng
Vũ Anh Tuấn Ngô Văn Hằng
Tác giả: thcsbacly

Xem thêm

Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất