Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Xã Bắc Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
  • Email: c2bacly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513879041
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Quốc Hà Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ
Email: tqha79c2nda@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0902046869
2
Họ tên: Nguyễn Thành Tâm Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nttam77c2bly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975322248
3
Họ tên: Đặng Thị Kim Minh Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn
Email: dtkminh65c2bly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979682550
Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất