Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số : 1461/BGDĐT-GDTrH
V/v xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học... Chi tiết
2019-04-08
Số:1392 /BGDDT-GDTrH
V/v thực hiện một số quy định về đánh giá h... Chi tiết
2017-04-15
Số: 4669/BGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hìn... Chi tiết
2015-09-10
Số:01/CLPT-THCSBL
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS BắC LÝ GIAI... Chi tiết
2015-08-21
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Số: 58/2011/TT-BGDĐT
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRU... Chi tiết
2011-12-12
Bài 6 - Phép cộng và phép nhân
Mùa tựu trường
HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI
Sinh hoạt chuyên đề tháng 9: Nghe giới thiệu thư Bác
Bài 12: Trái đất, các chuyển động của trái đất