Điểm báo

Thông báo các môn kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017

        THÔNG BÁO

 

Môn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

 


          Căn cứ Công văn số 1701/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017;

            Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo môn kiểm tra học kỳ I do Phòng, Sở GD&ĐT quản năm học 2016 - 2017, như sau:

 1. Môn kiểm tra:

1.1. Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra, đánh giá các môn học sau: 

- Khối 6:

                        + Học sinh chưa học VNEN: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Sinh học

                        + Học sinh học VNEN: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, KHTN.

            - Khối 7:

                        + Học sinh chưa học VNEN: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Lịch sử

                        + Học sinh học VNEN: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, KHXH.

            - Khối 8: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lí. 

- Khối 9: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Địa lí.

1.2. Các môn còn lại: Giao cho Hiệu trưởng các trường THCS tự tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình hiện hành.

  2. Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ I tính đến thời điểm khảo sát.

  3. Thời gian làm bài kiểm tra:

- Môn Ngữ văn, Toán: 90 phút/môn

- Các môn Sinh học lớp 6 , Lịch sử lớp 7, Vật lí lớp 8, Địa lí lớp 9, Tiếng Anh 9 (đại trà): 45 phút/môn

- Các môn KHTN lớp 6; KHXH lớp 7: 60 phút/môn

 - Các môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Tiếng Anh lớp 9 của trường THCS Ngọc Sơn làm bài trong 60 phút (gồm kiểm tra nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ), phần kiểm tra nói có hướng dẫn riêng.

  4. Hình thức kiểm tra:

-  Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Tiếng Anh lớp 9 của trường THCS Ngọc Sơn kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; Học sinh làm bài vào tờ đề thi, không phải chuẩn bị giấy thi.

- Môn Tiếng Anh lớp 9 đại trà đề khảo sát kết hợp hình thức trắc nghiệm và tự luận; Học sinh làm bài vào tờ đề thi, không phải chuẩn bị giấy thi.

- Các môn còn lại: Đề khảo sát theo hình thức tự luận.

  5. Thời gian kiểm tra: Ngày 26/12/2016 đến ngày 27/12/2016

  6. Lệ phí đề khảo sát và mua giấy kiểm tra: Thực hiện theo công văn số 1291/UBND-VX ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Hà Nam.

7. Công tác chuẩn bị

7.1. Đăng ký số lượng in đề về phòng qua hộp thư điện tử của đ/c Thường trước ngày 06/12/2016

ĐĂNG KÝ IN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

TT

Trường THCS

HS lớp 6

HS lớp 7

HS lớp 8

HS

lớp 9

Số phòng KT tiếng Anh lớp 6

Số phòng KT tiếng Anh lớp 7

Số phòng KT tiếng Anh lớp 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Hiệu trưởng

  7.2. Lập danh sách giáo viên chấm kiểm tra: Lập danh sách tất cả giáo viên đang dạy các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 và Môn Sinh học lớp 6, KHTN lớp 6, Lịch sử lớp 7, KHXH lớp 7, Vật lí lớp 8, Địa lí lớp 9 nộp danh sách về Phòng qua hộp thư của đ/c Vũ chậm nhất ngày 12/12/2016. Mẫu danh sách

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên

Trường

Chấm kiểm tra môn/lớp

 

 

 

 

                                                                                              Hiệu trưởng

            Lưu ý:  Mỗi GV chỉ phân công chấm 1 môn. Ghi theo thứ tự: Ngữ văn 6, Toán 6, Tiếng Anh 6, Sinh học 6, KHTN 6, các lớp khác tương tự (DS lập trên Excel – 2003, nộp qua thư điện tử về đ/c Vũ trước ngày 06/12/2016)

7.3. Các trường dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN):

- Mỗi trường nộp về Phòng GD&ĐT một bộ đề kiểm tra (đề xuất) của các môn Ngữ văn, Toán, KHTN lớp 6. Riêng 3 trường THCS: Thanh Sơn, Thi Sơn và Ngọc Sơn ra đề đề xuất các môn lớp 6 (như trên) và các môn Ngữ văn, Toán, KHXH lớp 7.

- Hình thức nộp: Mỗi trường in đề và hướng dẫn chấm vào 01đĩa CD, ghi eteket trên đĩa CD theo mẫu sau:

Đề kiểm tra (đề xuất) học kỳ I năm học 2016-2017

Trường THCS .........

 Cho đĩa CD vào bao bì, niêm phong, và đề eteket (như trên) bên ngoài bì đĩa.

- Thời gian nộp về Phòng vào 8 giờ ngày 20/12/2016 (đồng chí Huệ nhận)

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THCS tổ chức ôn tập, chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016-2017 và  triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên./.

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường