Điểm báo

Thông báo môn kiểm tra học kì II năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Số môn kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017 do Phòng và Sở GD&ĐT quản

 


           Thực hiện Công văn số 304/SGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hoàn thành chương trình và khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2016-2017, tổ THCS Phòng GD&ĐT thông báo số môn khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2016-2017 do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT quản như sau:

 

I/ SỐ MÔN VÀ HÌNH THỨC KHẢO SÁT:

1.  Lớp 9:  4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học. Trường THCS Ngọc Sơn có lớp Tiếng Anh lớp 9 học theo chương trình mới tự ra đề kiểm tra cả 4 kỹ năng theo quy định.

          - Hình thức khảo sát: Ngữ văn, Toán, Hóa học: Tự luận; Môn Tiếng Anh: tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

          - Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh, Hóa học: 45 phút/môn.

2. Lớp 8:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 bài khảo sát tổ hợp (KHXH). Bài tổ hợp KHXH khảo sát 3 môn (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

           - Hình thức khảo sát: môn Ngữ văn theo hình thức tự luận; Toán, Tiếng Anh và  KHXH: tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

- Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm 5,0 điểm, phần tự luận: 5,0 điểm.

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; Bài tổ hợp KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): 45 phút/môn.

Lưu ý: Các môn của bài tổ hợp được khảo sát trong một buổi, thời gian làm bài lần lượt theo từng môn. Điểm số của mỗi môn là 10 điểm. Bài tổ hợp KHXH thì khảo sát cả 3 môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (chuẩn bị mỗi môn có 1 đề riêng biệt, thời gian khảo sát Lịch sử: 45 phút, Địa lí: 45 phút, Giáo dục công dân: 45 phút). Làm bài khảo sát lần lượt từng môn theo thứ tự Lịch sử 45 phút, hết thời gian thu bài môn Lịch sử, tiếp tục khảo sát môn Địa lí, rồi đến môn GDCD.

       3. Lớp 7:   

a/ Đối với các trường tham gia mô hình trường học mới: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, KHTN.

- Hình thức khảo sát: Các môn Toán, Tiếng Anh, KHTN: tự luận kết hợp với trắc nghiệm; Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm 5,0 điểm, phần tự luận: 5,0 điểm.

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; KHTN: 60 phút.

b/ Đối với các trường còn lại: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.

 

- Hình thức khảo sát: Các môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử: tự luận kết hợp với trắc nghiệm; Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm 5,0 điểm, phần tự luận: 5,0 điểm.

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; Lịch sử: 45 phút.

4. Lớp 6:

a/ Đối với các trường tham gia mô hình trường học mới: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, KHXH.

- Hình thức khảo sát: Các môn Toán, Tiếng Anh, KHXH: tự luận kết hợp với trắc nghiệm; Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm 5,0 điểm, phần tự luận: 5,0 điểm.

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; KHXH: 60 phút.

 

b/ Đối với các trường còn lại: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí.

- Hình thức khảo sát: Các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí: tự luận kết hợp với trắc nghiệm; Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp với trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm 5,0 điểm, phần tự luận: 5,0 điểm.

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút; Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; Vật lí: 45 phút.

II/ THỜI GIAN KHẢO SÁT:  Ngày 08,09,10 /5/2017.

          Nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức triển khai tới cán bộ giáo viên của đơn vị, khẩn trương ôn tập cho học sinh. Các nội dung cụ thể về Kế hoạch tổ chức kiểm tra Phòng GD&ĐT sẽ triển khai sau./.

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường