Điểm báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIMG BẢNG

     TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA SAO

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

258 

66,

71 

62 

59 

1

Tốt (tỷ lệ so với tổng số)

 90,31

95,45

88,73 

87,1 

89,83 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 9,3

4,55 

11,27 

11,29 

10,17 

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

 0,39

0 

0 

1,613 

0 

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

 0

0 

0 

0 

0 

II

Số hc sinh chia theo học lực

258 

66

71 

62 

59 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

12,7

15,2

12,7

12,9

10,1

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

43,3

47

57,7

33,9

33,3

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

36,9

34,8

28,2

46,8

39,1

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

1,49

1,52

0

3,23

1,45

5

Kém (tỷ lệ so với tổng số)

1,87

1,52

1,41

3,23

1,45

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)

 96,64

96,96

98,59

93,54

97,1

a

Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

12,7

15,2

12,7

12,9

10,1

b

Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)

43,3

47

57,7

33,9

33,3

2

Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)

1,49

1,52

0

3,23

1,45

3

Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)

1,87

1,52

1,41

3,23

1,45

4

Chuyn trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

0 

0 

0 

5

Bị đui học (tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

0 

0 

0 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)

 0

0 

0 

0 

0 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

32

4

 9

13

 6

1

Cấp huyện

32

4

 9

13

 6

2

Cấp tỉnh/thành phố

0

 

 

 

0

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

59

 

 

 

59

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

57

 

 

 

57 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 10,3

 

 

 

 10,3

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

33,3 

 

 

 

33,3 

3

Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số)

39,1 

 

 

 

39,1 


 

Ba Sao, ngày 26  tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Nguyễn Thị Huế

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường