Điểm báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIMG BẢNG

     TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA SAO

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

263 

72 

58 

64 

69 

1

Tốt (tỷ lệ so với tổng số)

 88,21

88,89 

96,55 

81,25 

86,96 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 11,41

11,11 

3,45 

17,19 

13,04 

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

 0,38

0 

0 

1,56 

0 

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

 0

0 

0 

0 

0 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 263

72 

58 

64 

69 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 13,69

11,11 

15,52 

10,94 

17,39 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

51,33 

52,78 

53,45 

48,44

50,72 

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

 30,8

33,33 

27,59 

34,38 

27,54 

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

3,8 

2,78 

1,72 

6,25 

4,35 

5

Kém (tỷ lệ so với tổng số)

 0,38

0 

1,72 

0 

0 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)

 95,44

97,2 

96,55 

93,75 

 95,65

a

Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 13,69

11,11 

15,52 

10,94 

17,39 

b

Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)

51,33 

52,78 

53,45 

48,44

50,72 

2

Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)

3,8 

2,78 

1,72 

6,25 

4,35 

3

Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)

 3

1,4

1,7

4,6

4,3

4

Chuyn trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

0 

0 

0 

5

Bị đui học (tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

0 

0 

0 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)

 0

0 

0 

0 

0 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 30 

5 

5 

6 

 14

1

Cấp huyện

 27

 5

 5

6 

 11

2

Cấp tỉnh/thành phố

 3

 

 

 

 3

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

69

 

 

 

69

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

66 

 

 

 

66 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 17,39

 

 

 

 17,39

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

50,72 

 

 

 

50,72 

3

Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số)

27,54 

 

 

 

27,54 

                                                                                      

 

Ba Sao, ngày 25 tháng 8 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

  


Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường