Điểm báo

Công khai đội ngũ năm học 2019 - 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA SAO

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Đạt

Không đạt

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 19

 

 

 11

 7

 

 15

5

 0

 3

 14

 2

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 15

 

 

 6

 

 

12 

 3

 

 2

13

 1

 

1

Toán

2,5 

 

 

 1,5

 

 

 0,5

 

 

 2,5

 

 

2

 1

 

 

 1 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

4

Sinh

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

5

KTNN

1

1

1

1

6

Văn

2,5

1

1,5

2,5

1

1,5

0,5

7

Sử

0,5

0,5

0,5

0,5

8

Địa

1

1

1

1

9

GDCD

0

10

 m nhạc

0,5

0,5

0,5

11

Mĩ thuật

1

1

1

1

12

Thể dục

1

1

1

1

13

Ngoại ngữ

1

1

1

1

14

Tin

0,5

0,5

0,5

0,5

15

Công tác đội

0,5

0,5

0,5

0,5

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

  1

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba Sao, ngày 26  tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

  

 

Nguyễn Thị Huế

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường