Thông báo

DS học sinh đạt giải HSG cấp huyện năm học 2018 - 2019

HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2018-2019
TT Họ và tên Trường
THCS
Môn
dự kiểm tra
Lớp Điểm Giải
Họ và tên đệm Tên
1 Nguyễn Quỳnh Chi Ba Sao Toán 6 12 KK
2 Trần Anh Thư Ba Sao Toán 6 13,25 Ba
3 Tống Khánh Vân Ba Sao Tiếng Anh 6 13,65 KK
4 Nguyễn Mai Trang Ba Sao Tiếng Anh 6 12,4 KK
5 Vũ Phan Ngọc Anh Ba Sao Ngữ văn 7 11,75 KK
6 Phạm Mai Thảo Hạnh Ba Sao Ngữ văn 7 11 KK
7 Nguyễn Công Chính Ba Sao Toán 7 12 KK
8 Phạm Thị Chiều Ba Sao Toán 7 10,75 KK
9 Phạm Văn Cường Ba Sao Toán 7 13,25 KK
10 Đỗ Thành Vinh Ba Sao Toán 7 11 KK
11 Phạm Khánh Huyền Ba Sao Tiếng Anh 7 8,6 KK
12 Trần Thị Quỳnh Thơm Ba Sao Tiếng Anh 7 8,5 KK
13 Trương Ngọc Điệp Ba Sao Ngữ văn 8 9,25 KK
14 Dương Thu Ba Sao Ngữ văn 8 12,25 Ba
15 Nguyễn Thị Lan Ba Sao Sinh học 8 12,75 KK
16 Thái Thị Thúy An Ba Sao Sinh học 8 12,65 KK
17 Nguyễn Thị Trà My Ba Sao Sinh học 8 12 KK
18 Nguyễn Ngọc Hải Yến Ba Sao Địa lí 8 9,5 KK
19 Nguyễn Thị Thúy Nga Ba Sao Địa lí 8 10 KK
20 Võ Thị Thùy Linh Ba Sao Địa lí 8 9,5 KK
21 Nguyễn Thị Thu Hiền Ba Sao Ngữ văn 9 9 KK
22 Lê Thị Thảo Ba Sao Địa lí 9 15 Nhì
23 Võ Thị Thảo Ba Sao Sinh học 9 11,75 KK
24 Đặng Quỳnh Hương Ba Sao Sinh học 9 13,25 KK
25 Văn Thị Yến Ngân Ba Sao Sinh học 9 12,25 KK
26 Nguyễn Việt Ba Sao Nhảy xa nam 9 4,87m KK
27 Nguyễn Thị Ngân Ba Sao Nhảy xa nữ 8 3,74m KK
28 Dương Thu Ba Sao Nhảy xa nữ 8 3,73m KK
29 Nguyễn Thị Ngân Ba Sao Nhảy cao nữ 8 1,2m Ba
30 Dương Thu Ba Sao Nhảy cao nữ 8 1,15m KK
31 Nguyễn Mạnh Hùng Ba Sao Cầu lông nam 8 vòng 2 KK
32 Cấn Thị Huyền Trang Ba Sao Cầu lông nữ 7 Bán kết Ba

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường