Thông báo

Thi Violympic cấp trường năm học 2016 - 2017

Ngày 19/12/2016 , nhà trường tổ chức thi Violympic cấp trường, Các đồng chí giáo viên dạy toán, vật lí khuyến khích, hướng dẫn các em học sinh hoàn thành vòng thi thứ 9 (đối với môn Toán) và vòng thi thứ 6 (đối với môn Vật lí) đề lập danh sách tham gia vòng thi cấp trường. Danh sách gửi về nhà trường ngày 15/12/2016.

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường