Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18

Từ ngày 21 tháng 12 năm 2015 đến ngày 26 tháng 12 năm 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 7

Tháng 12

Sáng

- Chào cờ, học bt

- Ký giáo án

Chiều

- Dạy thêm

- SHCM

Thứ 3

Ngày 8

Tháng 12

Sáng

- Học bt

- Đón đoàn khảo sát sơ bộ KĐCL

BGH

Chiều

- Dạy thêm.

Thứ 4

Ngày 9

Tháng 12

Sáng

- Học bt

Chiều

Thứ 5

Ngày 10

Tháng 12

Sáng

- Ký giáo án

- Học bt

Chiều

- Dạy thêm

Thứ 6

Ngày 11

Tháng 12

Sáng

- Học bt

- Hội ý tuần

- Thu bài VDKTLM về nhà trường

- GV hướng dẫn

Chiều

Thứ 7

Ngày 12

Tháng 12

Sáng

- Học bt

Chiều

- Dạy thêm

Chủ nhật

Ngày ….

Tháng …

Sáng

Chiều

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường