Thông báo

LỊCH TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20

Từ ngày 11 tháng 1 năm 2016 đến ngày 16 tháng 1 năm 2016

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 11

Tháng 01

Sáng

- Chào cờ, học bt

- Ký giáo án, dạy TKB học kì II

Chiều

- Họp tổ bình xét thi đua.

- Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách

Thứ 3

Ngày 12

Tháng 01

Sáng

- Học bt

BGH

Chiều

- Dạy thêm.

- Tập luyện TDTT

Thứ 4

Ngày 13

Tháng 01

Sáng

- Học bt

Chiều

- Tập luyện TDTT

Thứ 5

Ngày 14

Tháng 01

Sáng

- Ký giáo án

- Học bt

Chiều

- Dạy thêm

Thứ 6

Ngày 15

Tháng 01

Sáng

- Học bt

- Hội ý tuần

Minh, Phượng

Chiều

- BDHSG 6,7,8. Kiểm tra hồ sơ TDTT

Thứ 7

Ngày 16

Tháng 01

Sáng

- Thi IOE tại TT Quế

Chiều

- Dạy thêm

Chủ nhật

Ngày ….

Tháng …

Sáng

Chiều

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường