Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17

Từ ngày 14 tháng 12 năm 2015 đến ngày 19 tháng 12 năm 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 7

Tháng 12

Sáng

- Chào cờ, học bt

- Ký giáo án

Chiều

- Dạy thêm

- Sắp xếp hồ sơ kiểm định

Thứ 3

Ngày 8

Tháng 12

Sáng

- Học bt

Chiều

- Sắp xếp hồ sơ kiểm định

Thứ 4

Ngày 9

Tháng 12

Sáng

- Học bt

Chiều

- Dạy thêm

- Sắp xếp hồ sơ kiểm định

Thứ 5

Ngày 10

Tháng 12

Sáng

- Ký giáo án

- Học bt

- Đón đoàn đánh giá ngoài SGD

Chiều

- Dạy thêm

Thứ 6

Ngày 11

Tháng 12

Sáng

- Học bt

- Hội ý tuần

Chiều

Thứ 7

Ngày 12

Tháng 12

Sáng

- Thi IOE cấp trường

- Học bt

Chiều

- Dạy thêm

Chủ nhật

Ngày ….

Tháng …

Sáng

Chiều

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường