Thông báo

Kết quả thi HSG cấp huyện năm học 2016 - 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2016 – 2017
TT Họ và tên Trường THCS Môn dự kiểm tra Lớp Điểm Ghi chú
Họ, tên đệm Tên
1 Dương Thu Ba Sao Ngữ văn 6 10 KK
2 Trịnh Xuân Hoàng Ba Sao Ngữ văn 6 7
3 Nguyễn Ngọc Ánh Ba Sao Ngữ văn 6 9,5 KK
4 Lê Thị Huyền Ba Sao Ngữ văn 6 5,5
5 Nguyễn Minh Hiếu Ba Sao Toán 6 2,75
6 Thái Thị Thúy An Ba Sao Toán 6 4,25
7 Nguyễn Thị Thúy Nga Ba Sao Toán 6 5,75
8 Nguyễn Mạnh Hùng Ba Sao Toán 6 8 KK
9 Phan Như Mỹ Ba Sao Tiếng Anh 6 8,2
10 Ngô Châu Giang Ba Sao Tiếng Anh 6 10 KK
11 Lê Minh Hằng Ba Sao Tiếng Anh 6 10,5 KK
12 Nguyễn Quốc Cường Ba Sao Tiếng Anh 6 6,7
13 Nguyễn Thị Ngọc Mai Ba Sao Ngữ văn 7 4,5
14 Đặng Quỳnh Hương Ba Sao Ngữ văn 7 9,75 KK
15 Hoàng Khánh Ly Ba Sao Ngữ văn 7 5
16 Nguyễn Thu Hiền Ba Sao Ngữ văn 7 8,5 KK
17 Lê Thị Phương Ba Sao Toán 7 15,75 Ba
18 Phạm Thị Thu Hòa Ba Sao Toán 7 5
19 Nguyễn Thị Đào Ba Sao Toán 7 7,5
20 Lê Thị Thảo Ba Sao Toán 7 2,75
21 Phạm Thu Trang Ba Sao Tiếng Anh 7 13,6 Ba
22 Văn Thị Yến Ngân Ba Sao Tiếng Anh 7 10,5 KK
23 Nguyễn Việt Ba Sao Tiếng Anh 7 8,9
24 Nguyễn Thị Hương Giang Ba Sao Tiếng Anh 7 8,3
25 Nguyễn Thị Lan Ba Sao Ngữ văn 8 8,75
26 Trần Hà My Ba Sao Ngữ văn 8 11,5 Ba
27 Phạm Tố Uyên Ba Sao Ngữ văn 8 9,5
28 Vũ Trường Dương Ba Sao Toán 8 16,25 Ba
29 Phạm Văn Hùng Ba Sao Toán 8 13,5 KK
30 Nguyễn Nhật Minh Ba Sao Toán 8 16,5 Nhì
31 Nguyễn Thị Phương An Ba Sao Tiếng Anh 8 9 KK
32 Lê Thị Thu Ba Sao Tiếng Anh 8 10,7 KK
33 Phạm Lại Khánh Linh Ba Sao Tiếng Anh 8 8,1
34 Nguyễn Thị Anh Thúy Ba Sao Sinh học 8 11,75 KK
35 Lê Quang Thắng Ba Sao Sinh học 8 4,375
36 Lê Thùy Dung Ba Sao Địa lí 8 10,25
37 Nguyễn Thị Hương Giang Ba Sao Địa lí 8 9,75
38 Phạm Thị Kim Chi Ba Sao Địa lí 8 9

Tải về

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường