tin tức-sự kiện

Kế hoạch hội thi nghi thức đội(15-16)

          Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016

           Căn cứ kế hoạch 03-KH/ĐTN-PGD&ĐT Kim Bảng về việc tổ chức hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” khối THCS huyện Kim Bảng năm học 2015-2016.

          Trường THCS Thi Sơn triển khai kế hoạch thi Nghi thức Đội cấp cụm để chuẩn bị tham gia Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Chỉ huy Đội giỏi" cấp Huyện

Tác giả: thcsbasao

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường