tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017- 2018

Thực hiện Công văn số 412/PGDĐT-THCS ngày 6/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 – 2018  đối với giáo dục trung học cơ sở”, Trường THCS Thị trấn Ba Sao đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đạt kết quả như sau:

1. Kết quả nổi bật, ưu điểm:

1.1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành:

Kết quả: 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

1.2. Quy mô phát triển – công tác phổ cập:

Quy mô phát triển: Số lớp: 8,  số học sinh: 263, trong đó tuyển sinh vào lớp 6: 69/69 = 100%. Duy trì sĩ số đạt 100%

Công tác PCGD-XMC: Đạt PCGD THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

1.3. Giáo dục toàn diện.

Giáo dục đạo đức:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, trong năm học không có học sinh vi phạm đạo đức, không có học sinh cá biệt. Kết quả 99,62% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

          Giáo dục trí dục:

          - Chất lượng đại trà đạt kết quả khá.

          - Kết quả xếp loại học lực: 65% học sinh xếp loại học lực giỏi, khá, 30,8% học sinh xếp loại học lực trung bình.

          - Kết quả thi vào lớp 10 THPT: 98,48% học sinh tốt nghiệp THCS thi vào lớp 10, đỗ 80%, điểm bình quân các môn đạt 5,63%.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

            - Kết quả HSG văn hóa cấp huyện: Đạt 24 giải trong đó 1 giải nhì (Toán 9), 8 giải ba (Văn 9, Sinh 9, Toán 9, Địa 9, Tiếng Anh 9, Địa 8 (2), Văn 7), 15 giải khuyến khích (Toán 6(1), Ạnh 6(4),  Văn 7(2), Anh 7(1), Toán 7 (1), Anh 8(1), Văn 8 (1), Sinh 8 (1), Địa 8(1), Toán 9 (1), Sinh 9 (1)).

          - Kết quả HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh: Có 4 HS tham gia (Văn, Anh, Địa, Sinh), đạt 3 giải (1 giải nhì – Địa, 1 giải ba – Văn, 1 giải  KK – Sinh).

- Kết quả HSG thể dục – thể thao cấp huyện: Đạt 3 giải (1 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Lao động hướng nghiệp dạy nghề : 64/64 học sinh lớp 8 tham gia học nghề điện dân dụng và nghề tin.

1.4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá :

Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới PPDH, áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong dạy học.

Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới KTĐG theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Đánh giá xếp loại HS đảm bảo tính khách quan, chính xác theo đúng quy chế.

1.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Kết quả thi GVG cấp trường, cấp huyện : Hội giảng cấp trường 100% cán bộ quản lý, GV tham gia đạt loại khá giỏi. 13/15 GV đạt danh hiệu GVG cấp trường, 8/8 đồng chí GVCN được bình bầu là GVCN giỏi cấp trường. 01 GV tham gia và đạt GVG cấp tỉnh, 01 GV đạt GVG cấp huyện,  01 GV đạt GVCN giỏi cấp huyện.

=> Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018: Duy trì và giữ vững trường chuẩn quốc gia sau 5 năm. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học. Chất lượng HSG lớp 9 cấp tỉnh ngày càng được nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện duy trì và phát triển.  Trường có 15/21 CB, GV, NV đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 02 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 02 giáo viên được UBND huyện tặng giấy khen, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

2. Tồn tại hạn chế:

- Chất lượng đại trà một số môn kiểm tra phòng, sở quản thấp so với bình quân chung của huyện.

- Chất lượng HSG một số bộ môn văn hóa khối 6, 7, 8 rất thấp.

- Một số đồng chí giáo viên tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chưa cao. Việc dự giờ thăm lớp học tập kinh nghiệm còn hạn chế. Chưa tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động, phong trào, hội thi do phòng GD và nhà trường phát động hoặc có tham gia nhưng hời hợt, thiếu trách nhiệm. Việc ứng dụng CNTT ở một số giáo viên còn yếu.

 

B/ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

          Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 3711/BGDĐT- GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019 ; Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 ; Công văn số  550/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 – 2019;

Trường THCS Thị trấn Ba Sao xây dựng kế hoạch  triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới ; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục nhà trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiên tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

5. Tập trung phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lí, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương, tiếp tục thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề và phân luồng sau THCS.

1.1. Nhiệm vụ:

- Tỷ lệ huy động: 254/254 = 100 %

          - Tỷ lệ tuyển sinh: 65/65 = 100%

- Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:  Duy trì PCGD THCS mức độ 3, XMC mức độ 2. Hồ sơ sạch sẽ chính xác, khoa học.

          - Hướng nghiệp, dạy nghề, phân luồng sau THCS:

          + Thực hiện đúng quy định về công tác hướng nghiệp. Dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo kế hoạch.

          + Làm tốt công tác phân luồng sau THCS: Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp vào học THPT đạt 81,03%,  học GDTX đạt 5,1%, học TCCN hoặc nghề đạt 5,1%, đi làm ngay đạt 8,6%.

          + Dạy nghề cho học sinh lớp 8 nghề điện dân dụng và nghề tin học theo hình thức môn học tự chọn.

Chỉ tiêu duy trì sĩ số

TT

Lớp

Số lớp

Số HS đầu năm

Học kỳ I

Học kỳ II

Số HS cuối năm

Tỷ lệ duy trì

SLHV BTVH

Bỏ

Chuyển

Bỏ

Chuyển

1

6

2

66

0

0

0

0

66

100%

0

2

7

2

71

0

0

0

0

71

100%

01

3

8

2

61

0

0

0

0

61

100%

02

4

9

2

58

0

0

0

0

58

100%

01

Cộng

8

256

0

0

0

0

256

100%

04

1.2. Biện pháp:.

- Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC, thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ PCGD-XMC trên địa bàn thị trấn. Phân công giáo viên điều tra, nhập máy, viết phiếu cụ thể.

...

Tác giả: Trường THCS Ba Sao

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường