Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Chi bộ

  • Địa chỉ: Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: thcsbasaokbhn@gmail.com
  • Điện thoại: 03513820186
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Huế
Vị trí: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Email: thcsbasaokbhn@gmail.com
Điện thoại: 0918082752
2
Họ tên: Bùi Hồng Phương
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: phuongkb76@gmail.com
Điện thoại: 0982832276
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hậu 
Vị trí: Chi ủy viên
Email: nguyenhau1979@gmail.com
Điện thoại: 01202094285
4
Họ tên: Nguyễn Cao Lãm
Vị trí:
Email: lambasao@gmail.com
Điện thoại: 0918918764
5
Họ tên: Nguyễn Thanh Hà
Vị trí:
Email: nguyenhabasaokb@gmail.com
Điện thoại: 0918079987
6
Họ tên: Thái Thị Nguyệt 
Vị trí:
Email: minhnguyet0376@gmail.com
Điện thoại: 0978563559
7
Họ tên: Lê Trọng Huy 
Vị trí:
Email: ttbasaoc2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01646288023
8
Họ tên: Quản Ngọc Phượng 
Vị trí:
Email: viethoangbshn88@gmail.com
Điện thoại: 01683678275
9
Họ tên: Nguyễn Văn Tân 
Vị trí:
Email: nvtan205@gmail.com
Điện thoại: 0945742379
10
Họ tên: Đỗ Thị Hạnh 
Vị trí:
Email: binhan20146@gmail.com
Điện thoại: 0902221656
11
Họ tên: Nguyễn Thị Nga
Vị trí:
Email: nguyenthinga.pham110@gmail.com
Điện thoại: 01686130938
12
Họ tên: Trịnh Quốc Văn 
Vị trí:
Email: quangcaohovan@gmail.com
Điện thoại: 0915028403
13
Họ tên: Nguyễn Hữu Quyết
Vị trí:
Email: thcsbasaokbhn@gmail.com
Điện thoại: 0968250828
14
Họ tên: Hoàng Thị Mai Hương
Vị trí:
Email: huonghoangmai86@gmail.com
Điện thoại: 0913018798