Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
28/KH
Kế hoạch CNTT năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-09-25
25/KH
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2019-2020... Chi tiết
2019-09-20
23/KH
Kế hoạch BD HSG 2019-2020... Chi tiết
2019-09-19
24/KH
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém 2019-2020... Chi tiết
2019-09-19
22/KH
Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp 2019-202... Chi tiết
2019-09-18
19/KH
Kế hoạch năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-09-17
353/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn hội thảo - SHCM năm học 2019 - 2020... Chi tiết
2019-09-16
351/PGDĐT-THCS
Quy định hồ sơ sổ sách - nền nếp chuyên môn n... Chi tiết
2019-09-16
350/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-09-16
15/KH
Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-08-24
13/KH
Kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-08-24
14/KH
Kế hoạch giáo dục nghề năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-08-22
10/KH
Kế hoạch đề án NN năm học 2019-2020, 2020-2021... Chi tiết
2019-08-10
529/HD-SGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - ... Chi tiết
2019-04-08
550/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - ... Chi tiết
2018-09-14
1475/SGDĐT/GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - ... Chi tiết
2018-09-06
18/2018/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất ... Chi tiết
2018-08-22
585/HD-SGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 (18-19)... Chi tiết
2018-04-24
27/2016/TT-BGDĐT
Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu... Chi tiết
2016-12-30
1770/QĐ-SGDĐT
Quyết định ban hành điều lệ thi HSG các môn th... Chi tiết
2016-12-02
1696/SGDĐT-GDTrH
Công văn về bổ sung minh chứng xếp loại giờ d... Chi tiết
2016-11-21
02/KH
Kế hoạch năm học 2016 - 2017... Chi tiết
2016-09-15
352/PGDĐT-THCS
Kế hoạch BDHSG năm học 2016 - 2017... Chi tiết
2016-09-06
1318/SGDĐT-GDTrH
Triển khai thực hiện chương trình giáo dục nhà ... Chi tiết
2016-09-05
337/PGDĐT-THCS
Quy định nền nếp chuyên môn năm học 2016 - 2017... Chi tiết
2016-08-29
1274/SGDĐT-CTTT
Công văn triển khai công tác y tế học đường n... Chi tiết
2016-08-26
322/PGDĐT-THCS
Kế hoạch tổ chức cuộc thi vận dụng kiến th... Chi tiết
2016-08-16
324/PGDĐT-THCS
Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ ... Chi tiết
2016-08-16
320/PGDĐT-THCS
Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2016 - 2... Chi tiết
2016-07-30
1041/QĐ-UBND
Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2016 ... Chi tiết
2016-07-14
624/SGDĐT-GDTrH
Công văn tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017... Chi tiết
2016-05-26
1241/QĐ-SGDĐT
Kế hoạch và quyết định đánh giá ngoài các tr... Chi tiết
2015-10-02
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN ... Chi tiết
2015-09-16
945/SGDDT-GDTrH
Công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ d... Chi tiết
2015-08-03
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
791/HD-BGDĐT
Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình gi... Chi tiết
2013-06-25
12/2009/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định về việc dạy thê... Chi tiết
2009-04-24