Thông báo

CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

     

TRƯỜNG THCS BÌNH NGHĨA

 

 

 

DANH SÁCH PHỤ HUYNH TÀI TRỢ CHI PHÍ MUA QUẠT LỚP 6A

Năm học 2019 - 2020

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

Ngày tài trợ

Chữ ký

1

Đào Thị Lan

Xóm 8-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

2

Chu Thị Hiên

Xóm 5-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

3

Từ Văn Hùng

Xóm 7-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

4

Nguyễn Văn Lượng

Xóm 7-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

5

Hoàng Văn Tiến

Xóm 7-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

6

Trần Thị Điệp

Xóm 2-Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

7

Nguyễn Thị Yến

Xóm 8-Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

8

Tống Thị Huệ

Thôn 2 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

9

Trần Văn Hải

Xóm 8-Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

10

Bùi Tuấn Hải

Thôn 2 Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

11

Đào Thị Đảm

Thôn 2 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

12

Nguyễn Văn Thanh

Thôn 2 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

13

Nguyễn Thị Vui

Thôn 2 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

14

Lê Thị Hà

Thôn 1 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

15

Đào Thị Thanh Huệ

Thôn 2 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

16

Đỗ Thị Hồng ánh

Xóm 1 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

17

Nguyễn Thị Hòa

Thôn 1 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

18

Lương Thị Kiều

Xóm 7 Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

19

Nguyễn Văn Trọng

Thôn 4 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

20

Trần Thị Nhung

Thôn 4 Ngô khê

100,000

8/10/2019

 

21

Trần Văn Hậu

Thôn 5 Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

22

Phạm Tiến Khâm

Thôn 5 Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

23

Phạm Văn Sơn

Xóm 2 Cát Lại

100,000

8/10/2019

 

24

Phạm Chí Thành

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
  • Ba công khai
  • Thông báo

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai về chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018 - 2019, cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019-2020

BA CÔNG KHAI

Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường, cơ sở vật chất, cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Xem thêm...