Tin tức/(Trường THCS Bình Nghĩa)/LỊCH CÔNG TÁC/
CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

 1. Ngày 1/8/2018 tập trung học sinh, triển khai kế hoạch chuẩn bị năm học mới.
 2. Ôn tập cho học sinh yếu, tổ chức kiểm tra lại xong trước 18/8
 3. Hoàn thiện hồ sơ thi nghề cho học sinh trước 6/8
 4. Huy động học sinh ra lớp theo kế hoạch
 5. Cán bộ, giáo viên học chính trị hè theo kế hoạch
 6. Tổ chức thi nghề cho học sinh khói 9
 7. Thông báo học sinh đạt giải năm 2017-2018 xuống trường THCS Nguyễn Khuyến
 8. Cán bộ, giáo viên tập huấn chuyên môn theo lịch
 9. Chuẩn bị các điều kiện CSVC cho năm học mới.
 10. Tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng học sinh khối 6
 11. Chia lớp, phân loại đối tượng học sinh
 12. Thực hiện tần sinh hoạt tập thể từ 13/8-18/8
 13. Phân công chuyên môn năm học 2018-2019
 14. Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.
 15. Học theo thời khóa biểu bắt đầu từ 20/8/2018.
Tác giả: thcsbinhnghia
 • Ba công khai
 • Thông báo

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai về chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018 - 2019, cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019-2020

BA CÔNG KHAI

Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường, cơ sở vật chất, cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Xem thêm...