07/12/2018

CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

Tác giả: thcsbinhnghia

05/11/2018

CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

Tác giả: thcsbinhnghia

01/10/2018

CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

Tác giả: thcsbinhnghia

31/08/2018

CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

Tác giả: thcsbinhnghia

01/08/2018

CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

Tác giả: thcsbinhnghia

  • Ba công khai
  • Thông báo

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai về chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018 - 2019, cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

BA CÔNG KHAI

Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường, cơ sở vật chất, cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Xem thêm...