Điểm báo

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG
   DANH SÁCH HỌC SINH THI OLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

STT

Họ tên

Lớp

Điểm

Thời gian

 Xếp

theo khối

1

Phạm Thu Hoài

9D

280

1349

3

2

Trịnh Văn Hậu

9C

290

1619

1

3

Lương Thị Phương Thảo

9D

280

950

2

4

Nguyễn Thảo Vân

9D

250

2136

4

5

Nguyễn Việt Quang

8B

240

2360

1

6

Phạm Hải Quân

8D

210

1641

3

7

Phạm Thị Ngân

8D

180

2629

4

8

Trần Phương Hoa

8B

240

2973

2

9

Phạm Lan Anh

8B

120

1751

5

10

Trần Tiến Dũng

7C

240

1602

1

11

Nguyễn Văn Khải

7D

230

1436

2

12

Ninh Quang Vinh

7D

160

2175

4

13

Nguyễn Huy Toàn

7D

180

888

3

14

Nghiêm Vân Anh

7D

140

2356

5

15

Phạm Trung Nguyên

6B

250

1614

3

16

Vũ Thị Hồng Tươi

6C

250

663

1

17

An Hải Vân

6B

200

1442

5

18

Trần Thị Hương Giang

6A

250

1274

2

19

Nguyễn Thế Sơn

6D

120

788

6

20

Trịnh Trọng Chuẩn

6A

200

947

4

 

Tác giả:

Xem thêm


Trích đoạn: Lí trưởng - Mẹ đốp
Khoảng lặng phía sau thầy - 9A
Lễ Khai Giảng
Hoạt động giữa giờ
THCS CHÂU GIANG HỘI THẢO ' PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT' MÔN SINH 6