Thông báo

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 -2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016-2017

Trường THCS Châu Giang thông báo đến các em học sinh đã học xong lớp 9 và được Công nhận tốt nghiệp bậc THCS năm học 2016-2017 đến trường để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian: Ngày 9,10/3/2018 (Ngày thứ 6,7).

Địa điểm: Phòng hành chính trường THCS Châu Giang.

Vậy nhà trường thông báo để các em học sinh biết và đến trường nhận bằng đúng thời gian đã quy định. Nếu nhờ người thân nhận thì phải mang theo giấy CMND của người nhận thay.

Nhà trường chỉ phát bằng trong hai ngày như đã thông báo.

HIỆU TRƯỞNG

VŨ HOÀNG LONG


Tải về

Xem thêm...

Trích đoạn: Lí trưởng - Mẹ đốp
Khoảng lặng phía sau thầy - 9A
Lễ Khai Giảng
Hoạt động giữa giờ
THCS CHÂU GIANG HỘI THẢO ' PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT' MÔN SINH 6