Trích đoạn: Lí trưởng - Mẹ đốp
Khoảng lặng phía sau thầy - 9A
Lễ Khai Giảng
Hoạt động giữa giờ
THCS CHÂU GIANG HỘI THẢO ' PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT' MÔN SINH 6
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Công văn 585/SGDĐT- GDTrH
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 -2020... Chi tiết
2019-04-18
SỐ 611/SGDĐT-GDTrH
V/V Xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 -2018... Chi tiết
2018-05-03
Số 603/SGDĐT - GDTrH
Phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 ... Chi tiết
2018-05-02
Số 585/HD -SGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20... Chi tiết
2018-04-24
Công văn số 124/SGDĐT-KHTC ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng học tiếng Anh năm 2017.
Công văn số 124/SGDĐT-KHTC ngày 29/01/2018 của Sở ... Chi tiết
2018-01-29
CÔNG VĂN SỐ 1325/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/V TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI THỂ DỤC ... Chi tiết
2015-10-19
CÔNG VĂN SỐ 1371/SGDĐT-GDTrH
HƯỚNG ĐẪN COI, CHẤM THI NGHỀ PHỔ THÔNG... Chi tiết
2015-10-14
Công văn 1184/SGDĐT- GDTrH
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC VÀ THI NGHỀ PHỔ THÔNG ... Chi tiết
2015-09-17
CÔNG VĂN SỐ 101/PGDĐT-GDTX
V/V TRIỂN KHAI, ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT SỐ LIỆU PCGD... Chi tiết
2015-09-07
cÔNG VĂN HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT CHẤT LUOPWNGJ HỌC KÝ II 2015-05-04
169/PGDĐT
BÁO CÁO GIỮA KÌ... Chi tiết
2014-12-08
170/GDPT-THCS
CÔNG VĂN THI VẼ TRANH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ... Chi tiết
2014-12-08
169/GDPT-THCS
CV AN TOÀN XE ĐẠP ĐIỆN-XE MÁY ĐIỆN... Chi tiết
2014-12-08
166/ GDĐT-THCS
CÔNG VĂN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I... Chi tiết
2014-12-01
1549/SGDĐT
CUỘC THI GIAO THÔNG THÔNG MINH... Chi tiết
2014-11-24
161/KĐCLGD
cÔNG VĂN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA ... Chi tiết
2014-11-21
470/UBND-CA
cv về PCCC... Chi tiết
2014-11-05
156/GDTH-THCS
TƯỞNG NIỆM CÁC NẠM NHÂN TỬ VONG VÌ TNGT... Chi tiết
2014-11-05
145/GDĐT-THCS
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT... Chi tiết
2014-10-20
CV1227/SGDĐT
CÔNG VĂN THI NGHỀ... Chi tiết
2014-10-01
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
29/2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ... Chi tiết
2009-10-22