Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Biểu mẫu 09

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

 

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

- Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học;

- Độ tuổi từ 11 tuổi;

- Đủ hồ sơ hợp lệ.

Xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm học trước từ Trung bình trở lên.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện khung chương trình Giáo dục mà nhà trường đã thông qua phong GD và đc thực hiện

III

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

- Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Gia đình quản lí việc học và làm bài ở nhà của học sinh và thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động, tích cực trong học tập.

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

- Có 10 phòng học đúng chuẩn đủ học 2 ca.

- Có 04 Phòng dạy bộ môn Tin học.

- Có đủ thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu phục vụ dạy học và học tập.

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt.

- Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật.

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Phương pháp quản lí linh hoạt, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

- Hạnh kiểm khá, tốt từ 98 %.

- Học sinh lên lớp thẳng 93 %.

- Học sinh lên lớp sau thi lại 96 %.

- Tốt nghiệp THCS: 96 %.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: 95 %.

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

96% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở các lớp tiếp theo.

85% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

                                                                                                     Châu Sơn, ngày 1 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                                                      ( đã ký)

                                                                                                                   Phạm Thị Oanh

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...