Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 10

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

307

 82

 75

 89

 61

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 301

 82

74 

84 

61 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 5

0 

 1

 4

 0

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

 0

 0

1 

 0

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

0 

II

Số hc sinh chia theo học lực

307 

 82

75 

 89

 61

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 40

 10

 12

 8

 10

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

94

27

14 

34 

19 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 165

 45

48 

47 

 25

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

7 

0 

1 

0 

 6

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

 0

 0

 0

 1

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 250

 67

 55

74 

 54

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

40 

10 

 12

 8

 10

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

94 

27 

 14

34 

 19

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

56 

15 

 20

15 

0 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 1

 0

 1

0 

 0

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

2

 1

 1

0 

0 

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

 0

 0

 0

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

1 

 0

0 

 0

1 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 21

 5

5 

 5

6 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 1

 0

 0

0 

 1

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 0

 0

 0

 0

 0

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 61

 0

 0

0 

61 

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 61

 0

0 

 0

61 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 10

 

 

 

 10

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 19

 

 

 

 

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 25

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 9

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 172/135

 

 

 

 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

1 

 

 

 

 

 

 

Châu Sơn  ngày 01 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị Oanh

 

 

 

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...