Bạn cần biết

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

 

Biểu mẫu 12

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 25

 

 

17 

 6

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 18

 

 

 18

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

1

Toán

 2

 

 

 2

 

 

 

 2

 

 

 1

 1

 

 

2

 1

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

4

.Sinh

 1

 

 

 

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

5

Công nghệ

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Tin

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

7

Thế dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

8

Văn

3,5

 

 

3,5

 

 

 

2,5

1

 

1

 

 

 

9

Sử

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

10

 Địa

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

11

Công dân

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

Nhạc

0,5

 

 

 

0,5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

13

Mĩ thuật

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tiếng anh

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

1 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 2

 

 

 

 

 2

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 0,5

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 0

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 0,5

 

 

 

 

 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...