Thông báo

TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

 

TÀI KHOẢN CỦA GIÁO VIÊN ĐĂNG NHẬP TRƯỜNG HỌC KẾT  NỐI

 

STT

HO TÊN

TÀI KHOẢN

     1

 Phạm Thị Oanh

        GV.14898.001

2

Trần Thị Hương Giang

GV.14898.002

3

Nguyễn Thị Bích Hà

GV.14898.003

4

Trần Kim Hải

GV.14898.004

5

Lê Thuý Hằng

GV.14898.005

6

Trần Thị Thu Hằng

GV.14898.006

7

Chu Thị Hoà

GV.14898.007

8

Phạm Văn Huy

GV.14898.029 

9

Nguyễn Thị Phương Huê

GV.14898.009

10

Hoàng Thị Thanh Hương

GV.14898.010

11

Vũ Thị Mai Hương

GV.14898.011

12

Trần Thị Loan

GV.14898.012

13

Lê Thị Thuý Mây

GV.14898.013

14

. Bùi Thị Lan Phương

GV.14898.014

15

Hoàng Thái Ngọc

GV.14898.015

16

Nguyễn Thị Bích Phượng

GV.14898.016

17

Trần Thị Ngọc Quyết

GV.14898.018

18

Trần Kim Sơn

GV.14898.019

19

Nguyễn Thị Tạc

GV.14898.020

20

Đặng Thị Thuỳ

GV.14898.021

21

Trần Thị Thu Trang

GV.14898.022

22

Nguyễn Thị Tươi

GV.14898.023

23

Đặng Trần Tuyển

GV.14898.024

24

Bùi Thị Uyên

GV.14898.025

25

Lương Quốc Văn

GV.14898.026

26

Chu Đức Vọng

GV.14898.027

27

Đõ Văn Vương

GV.14898.028

HD  sinh hoat CM  https://www.youtube.com/watch?v=cvVP9lTFYnA

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...