Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Công nghệ thông tin/
Một số đường dẫn tới trang web tham khảo

Một số đường dẫn tới trang web tham khảo

Theo công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo, xin giới thiệu tới các thày cô một số đường dẫn tới các website do Bộ giới thiệu:

1) Website của Bộ GD&ĐT: http://www.moet.gov.vn

2) Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý:http://vanban.moet.gov.vn

3) Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở) tại địa chỉ: http://cchc.moet.gov.vn

4) Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ: http://edu.net.vn”

5) Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu phiên bản 3.0 được tải về miễn phí trong mụcTiện ích tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

6) Các thủ tục chung của toàn ngành: http://cchc.moet.gov.vn

7) Hệ thống tập trung để họp và dạy học qua mạng: http://hop.edu.net.vn.

Liên quan thi THPT: http://thi.moet.gov.vn.

9)Công cụ soạn bài giảng điện tử e-Learning với phần phềm Adobe Presenter và Lecture Maker:
http://edu.net.vn/media/p/455198.aspx

10) Dành cho cán bộ, giáo viên: Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành:
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=20019&opt=brpage

11) Dành cho cán bộ quản lý: Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật:
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=20140&opt=brpage

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...