Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Công nghệ thông tin/
HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN CHO HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG: truonghocketnoi.edu.vn (truongtructuyen.edu.vn)

HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN CHO HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

TRONG: truonghocketnoi.edu.vn (truongtructuyen.edu.vn)

----------------------

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản giáo viên chủ nhiệm

                           

 

 

 

 

Bước 2: vào tab Không gian trường học

 

                              

 

 

Bước 3: Vào DS lớp chủ nhiệm

Kết quả GVCN có thể nhìn thấy mã HS

                                                 

Bước 4: Kéo thanh cuốn xuống phía dưới danh sách tài khoản học sinh chọn nút   để tải danh sách lớp:

 

 

 

 

 

Kết quả danh sách lớp được xuất ra dưới dạng Excel:  

 Giáo viên chủ nhiệm cấp tài khoản và mật khẩu cho học sinh lớp mình chủ nhiệm

 

 

 

 

(Chú ý: sau này học sinh có thể thay đổi mật khẩu giống cách  thay đổi mật khẩu của giáo viên. Nếu học sinh quên mật khẩu có thể cấp lại mật khẩu cho học sinh bằng tài khoản giáo viên chủ nhiệm:

Bước 1:

Oval Callout: Click đúp vào tài khoản

Bước 2: Sau đó copy mật khẩu mới ở và chọn nút đổi mật khẩu để cấp mật khẩu mới cho học sinh

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...