Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Kế hoạch/
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phú      

      Số: 09 /KH-GVG

                                                                               Châu Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC  2016 – 2017

   -  Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐTngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Duy Tiên về nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016-2017.

- Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ của trường THCS Châu Sơn năm học 2016-2017.

- Nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ tại của nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thi ở các môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Ngữ Văn,Tiếng Anh

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Nội dung thi:

1.1.Một bản sáng kiến kinh nghiệm nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học được đánh giá trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến 09/ 2016.

1.2.Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm.

1.3.Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy

2. Hình thức thi

2.1.Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi Sáng kiến kinh nghiệm đã được ứng dụng có hiệu quả trong những năm học trước.

2.2.Bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức tự luận.

2.3.Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.

- Tiết 1: Tiết dạy tự chọn theo chuyên môn.

- Tiết 2: Tiết dạy bắt buộc theo sự chỉ định của BCĐ.

3. Điều kiện dự thi:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý …

Giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một sang kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt

III. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Môn thi:Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật

2. Đối tượng :

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Châu Sơn.

Khuyến khích, động viên 100% GV trong tổ đăng kí dự thi.

 3. Thời gian tổ chức : Từ ngày 12/10/2016 - 16/10/2016

IV. Thành phần ban chỉ đạo:

                 1. Đ/c Phạm Thị Oanh - Hiệu trưởng  - Trưởng ban

                 2. Đ/c Chu Đức Vọng - PHT- Phó trưởng ban

                 3. Đ/c Trần  Kim Sơn  - PHT- Phó trưởng ban

                 4. Đ/c Chu Thị Hòa - TT tổ KHXH&NV - Uỷ viên

                 5. Đ/c Hoàng Thái Ngọc - TT tổ KHTN - Uỷ viên

                 6. Đ/c Trần Thị Loan - CTCĐ – Thư ký

         - Tổng số giáo viên: 19; số giáo viên tham gia dự thi: 18 (01 giáo viên đang nghỉ TS).

V. TỔ CHỨC CHẤM THI:

1. Sáng kiến kinh nghiệm:

Được đánh giá theo hướng dẫn tại công văn 1207/ SGD&ĐT

2.Bài thi kiểm tra năng lực:

Được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do Ban chuyên môn chấm độc lập.

3.Bài thi giảng:

Được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp THCS (Thang điểm 20). Mỗi bài thi giảng có 2 giám khảo chấm điểm độc lập.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban xem xét quyết định.

   VI. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt 7 điểm trở lên;

-Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 7 điểm trở lên;

-Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

Lưu ý:

Giáo viên đạt yêu cầu ở vòng thi trước mới được tiếp tục dự thi ở vòng thi tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi  cấp trường năm học

2016 -2017 của trường THCS Châu Sơn. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của Tổ biết và thực hiện./

    Nơi nhận.                                                                                                                      Hiệu trưởng

      -  Tổ CM                                                                                                                      (Đã ký)

     -   Văn phòng

                                                                                                                                    Phạm Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...