Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Đố vui- xả tress/
Những bài toán đố vui - phần 1

Những bài toán đố vui - phần 1

fischler-nsu-iq-530x451

Câu 1:
    Số tự nhiên có ba chữ số
    Đố vui vui đố, nhanh hãy tìm ra
   Tìm ra nhưng nhớ cho là :
   Tìm số bên phải gấp 3
   Chữ số bên trái đứng liền nha, chớ nhầm.  

Câu 2:
    Ai ơi tìm số tự nhiên
    Nhiều chữ số nhất, bạn hiền nhớ ghi
   Tổng hai chữ số trước thì 
   Chữ liền sau đó bằng y tổng này
   Ai người giỏi toán. tính hay
   Đáp nhanh đáp đúng, khen ngay thưởng liền

Câu 3:

 Đố ai tìm số tự nhiên 
    Nhiều chữ số nhất, bạn hiền biết chăng
    Tổng các chữ số trước bằng
    Chữ hàng sau cuối, hỏi rằng số chi ?
    Đố em, đố bạn thiếu nhi
    Đố luôn anh chị cùng thi đua tìm.

Câu 4:
 Đố vui , vui đố
 Em thơ bạn hiền
Tìm số tự nhiên
Có 3 chữ số
Tổng các chữ số bằng 10
Tích các chữ số ? Mọi người đáp : “KHÔNG”
Đố thiếu nhi , đố nhi đồng
Đáp nhanh , kể đủ , tặng bông hồng vàng
 
Câu 5:  
 Viết liền nhau liên tục
Từ 1 đến 100
Đố ai học giỏi học chăm
Tìm chữ số thứ 100 là gì ?
Là gì mau đáp liền đi
Em ngoan , bạn quý cùng thi đua tài
Thử xem ai giỏi hơn ai ?
 
Câu 6:       
Đố vui , vui đố
Nhanh tìm 2 số
Biết TỔNG cộng HIỆU
Bằng một trăm ba ( 130)
Lấy TỔNG trừ HIỆU thì ra y 10
Đó ai nhanh trí hơn người
2 số gì vậy , mỉm cười đáp nhanh

Câu 7:
Gà oác oác
Vịt cạp cạp
Đếm một chặp
Đủ trăm con
Bắt làm thịt
15 vịt
Và 7 gà
Còn lại là
Số vịt, gà
Bằng cân nhé
Đáp cho lẹ
Đáp cho mau
Lúc ban đầu
Có mấy gà?
Và mấy vịt?

Câu 8:
Tuổi ba, tuổi mẹ, tuổi em
Cộng thành trăm chẵn lại thêm 6 này
Tuổi ba trừ tuổi mẹ ngay
Sao cho chính xác, ra tày tuổi em
Đố ai, đó bạn tính xem
Tuổi ba bằng mấy?
Thưởng kèm pháo tay.

Câu 9:
Trâu đứng, trâu nằm
Chân tổng 100
Sừng trâu đứng hơn sừng trâu nằm 30
Đố ai toán giỏi hơn người
Mấy trâu mỗi loại mỉm cười đáp nhanh.

Câu 10:
Trăm con vừa ngỗng vừa ngan
10 ngan, 8 ngỗng cân nhau
Mấy ngan, mấy ngỗng mau mau trả lời
Đố vui, vừa học vừa chơi
Đáp nhanh đáp đúng, bạn ơi thi tài.

Câu 11:
1 bàn 4 ghế xếp cùng
Số bàn số ghế tính chung 1000
Ai người tính toán giỏi giang
Mấy bàn, mấy ghế, rõ ràng đáp nhanh
Đố em, đố chị, đố anh
Ai đáp nhanh nhất, ghi danh bảng vàng.
 
 
Câu 12:
Vừa mèo vừa chó
Chân có 600
Đuôi chó đếm được gấp 5 đuôi mèo
Đố cái Tí, đố cu Tèo
Mấy chó, mấy mèo, nhanh đáp liền đi
Đố em, đố bạn thiếu nhi
Đố luôn anh chị cùng thi đua tài
 
 
Câu 13:
Số quả bưởi
Gấp rưỡi số quả chanh
Mỗi mâm 10 quả, xếp thành 5 mâm
Mấy chanh, mấy bưởi, chớ nhầm
Đáp nhanh đáp đúng, xin khâm phục tài.
 
 
Câu 14:
Tuổi bác trừ bớt tuổi ba
Thành ra tuổi cháu, nhớ nha đừng nhầm
3 người cộng tuổi thành trăm
Tuổi bác thì lại gấp 5 cháu này
Mỗi người mấy tuổi, ai hay
Đáp nhanh đáp đúng, vỗ tay khen tài.
 
 
Câu 15:
Hỏi ông mấy tuổi
Ông vuốt râu cười;
“ 5 năm nữa ông gấp 10 cháu đây
Tuổi ông, tuổi cháu hiện nay
Cộng thành trăm chẵn, ai hay tính liền”
Đố chơi hơi khó đừng phiền
Ông nay mấy tuổi, bạn hiền đáp mau.Câu 16:
Nếu Tèo cho Tí 5 bi
Số bi hai bạn giờ thì bằng cân
Nghe cho kĩ nhé bạn thân
Số bi Tèo gấp 3 lần Tí đây
Đố ai, ai giỏi, ai hay
Số bi mấy bạn được là mấy viên?
 
 
Câu 17:
Em chào đời năm anh 10 tuổi
Giời tuổi anh gấp rưỡi tuổi em
Đố ai giỏi toán tính xem
Nay bao nhiêu tuổi anh, em mỗi người
Đố vui vừa học vừa cười
Ai đáp đặng, tặng hoa tươi, thưởng quà.
 
 
Câu 18:
1 nam 1 nữ sánh đôi
Thừa 20 nữ; lớp tôi đó mà
Nam so nữ : 1 phần 3
Mấy nam, mấy nữ, gần xa tính liền
Đáp nhanh đáp đúng ưu tiên thưởng quà.
 
 
Câu 19:
1 lừa, 2 ngựa kéo chung xe
Thừa ra 3 ngựa nghỉ khỏe re
Biết ngựa hơn lừa 12 chú
Mấy lừa, mấy ngựa, đáp liền nghe
Đố em, đố bạn, đố bè
Đáp nhanh lãnh thưởng về khoe xóm làng
 
 
Câu 20:
Cắm mỗi lọ 3 hồng, 2 cúc
Cuối cùng thừa hoa cúc 1 bông
Nghe đề cho kỹ cho thông
Đây hồng hơn cúc 9 bông rõ ràng
Đố bạn hiền, đố em ngoan
Tính nhanh hồng thắm, cúc vàng mấy bông?

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Công khai về đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT
Xem thêm...