Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Lịch công tác/
Lịch công tác tuần 20 tháng 1 năm 2016

Lịch công tác tuần 20 tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

4

1

Kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

Kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

3

5

1

Kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

Kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

4

6

1

Kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

Họp hội đồng

GV học biểu điểm

Hs nghỉ

5

7

1

Chấm thi tại THCS Yên Nam

Chấm thi tại THCS Yên Nam

6

8

1

Chấm thi tại THCS Yên Nam

Chấm thi tại THCS Yên Nam

7

9

1

Tập chung HS theo 2 khu

- Lên thống kê

 

 

Nộp thống kê về PGD

CN

10

1

 

 

 

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...